Stichting Faridpur

Stichting Faridpur is actief in Faridpur in Bangladesh en in Mangu in Nigeria.

De stichting steunt de medische en de sociale projecten in Faridpur/Bangladesh en in Mangu/Nigera van Cees en Neeltje Spronk. De stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften nagenoeg volledig ten goede laten komen aan degenen, voor wie de giften bedoeld zijn.

FARIDPUR, Bangladesh

Plastic Surgery Camps
Cees Spronk, plastisch chirurg, bezocht in 2000 de plaats Faridpur op uitnodiging van zijn in Bangladesh wonende zwager Shamim Haque. (Faridpur is de geboorteplaats van Shamim Haque.) Tijdens dat bezoek heeft hij gratis operaties, o.a. bij patiënten met hazenlippen, verricht. De behoefte aan medische hulp bleek overweldigend groot. Sinds die tijd is Cees Spronk elk jaar teruggekeerd, vanaf 2004 vergezeld door een team van medisch specialisten. Ze werken er samen met de Bengalese artsen van de “ Bangladesh Medical Association”. Sinds 2013 krijgen we van Dokters van de Wereld financiële ondersteuning voor de Plastic Surgery Camps in Faridpur, die er inmiddels een begrip zijn geworden.

Kindertehuis
Faridpur kent heel veel ontheemde kinderen. Zo ontstond het plan om in Faridpur een kindertehuis te bouwen. Het tehuis is in 2008 gerealiseerd en sindsdien hebben ruim 100 kinderen een prachtig thuis gevonden, waar ze naast opvang ook scholing krijgen. Inmiddels is er ter plekke een jongens- en een meisjes tehuis gerealiseerd. Neeltje Spronk coördineert de zorg voor de (financiële) ondersteuning van het kindertehuis (Holland Children House). Faridpur Welfare Foundation (FWF) is onze in 2002 opgerichte zusterstichting in Faridpur en heel belangrijk voor ons werk in Bangladesh. De Faridpur Welfare Foundation wordt gesponsord door de AKH Group, en door Shamim Haque persoonlijk. De AKH Group is een textielonderneming, waarvan Shamim Haque mede-eigenaar is. De voorzitter van FWF is Shamim Haque. De Faridpur Welfare Foundation draagt zorg voor de organisatie en de financiering van de Plastic Surgery Camps. De FWF stuurt ook de organisatie van de beide kindertehuizen aan en geeft zo nodig financiële bijstand.

MANGU, Nigeria

Cocin Ziekenhuis en Revalidatiecentrum
In 1950 is in Mangu in Noord-Nigeria een lepracentrum opgericht. Dr. Spronk heeft daar een aantal jaren als lepra-arts gewerkt. Het lepracentrum is in de loop der jaren veranderd in een ziekenhuis met een revalidatiecentrum. In 2004 bezocht dr. Spronk weer het COCIN Ziekenhuis en Revalidatiecentrum. Hij besloot toen om de mogelijkheid te onderzoeken jaarlijks een paar weken in Mangu te gaan werken. De organisatie van het ziekenhuis is goed, maar de voorzieningen voor de patiënten zijn lang niet toereikend. We voeren daarom acties voor een aantal noodzakelijke vernieuwingen in het ziekenhuis.

Plastic Surgery Camps
Vanaf 2006 gaat Cees Spronk met een medisch team twee keer per jaar opereren in Mangu. Interplast Holland organiseert en financiert de Plastic Surgery Camps in Mangu. Cees Spronk heeft de leiding bij deze missies.
De operaties zijn gratis maar de ziekenhuiskosten, die er aan verbonden zijn, niet. De Stichting Faridpur betaalt daarom € 50, – per patiënt.

School en internaat
In het meisjes- en jongensinternaat wonen 30 tot 40 gehandicapte kinderen van wie een aantal corrigerende chirurgie, orthopedische hulpmiddelen en fysiotherapie nodig hebben. De gehandicapte kinderen gaan naar de school, die bij het internaat hoort. Op deze school zitten totaal ongeveer 220 kinderen. Neeltje Spronk draagt de zorg voor financiële ondersteuning bij een aantal projecten voor school en internaat.