Projecten ten behoeve van het kindertehuis

Intro

Vijvers

Bangladesh 2010 visvijver 101

Voor en naast het kindertehuis liggen een grote en een kleine kweekvijver voor vis. De vis van de kleine vijver wordt gebruikt voor de voeding van de kinderen, de grote vijver wordt verhuurd.

Keuken

Bangladesh keuken kindertehuis 023In 2010 is er dankzij een gift van de Rotary uit Oosterbeek een nieuwe en grotere keuken gebouwd. De grond vóór de keuken is nu in gebruik als groentetuin. Moeders en kinderen bewerken samen de groentetuin.

De school: “de Sunflower Kindergarten”

Doordat er inmiddels een aantal kinderen van het tehuis naar het vervolgonderwijs zijn gegaan, kwamen er klassen leeg te staan. In deze klassen krijgen nu kinderen uit de arme dorpen in de omgeving les.

Uitbreiding Holland Children House

In 2010 bleek dat er behoefte was aan een scheiding van de ouder wordende jongens en meisjes. Ook is er nog altijd een grote vraag naar opvang van straat- en weeskinderen. We hebben daarom besloten tot de uitbreiding van het tehuis met een vierde gebouw voor ongeveer 30 kinderen, waar bij dan ook de scheiding kan worden gerealiseerd. Eind 2011 is men begonnen met de bouw van het vierde gebouw. In 2013 konden de jongens dit gebouw betrekken.

Inkomsten Holland Children House

Een kind in het tehuis kost per maand € 45, -. Dit is inclusief scholing. Het tehuis en de school zijn nu volledig aangewezen op de steun van de Stichting Faridpur. We proberen dan ook ter plaatse inkomsten te genereren. Zo zijn we een aantal jaren geleden op bescheiden schaal begonnen met een rundveehouderij voor vlees op het terrein van het tehuis. Echter, door de sterk gestegen voedselprijzen is vlees (in die landen een luxeproduct) niet meer betaalbaar voor veel gezinnen. We zijn toen met dit project gestopt. Momenteel zijn hier een aantal melkkoeien gehuisvest. De melk van deze koeien is voor het kindertehuis. In 2009 is onze lokale stichting, de Faridpur Welfare Foundation, een project met pootaardappelen gestart. Het is een proefproject van drie jaar. In 2013 hopen we vervolgens een vergunning te krijgen om pootaardappelen te importeren en te verkopen. De eventuele winst hieruit zal ten goede komen aan het kindertehuis.