Steun ons

WORD DONATEUR VAN ONZE STICHTING
Dan helpt u mensen met een beperking en kansarme kinderen een toekomst op te bouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing.
Open de Flyer: Flyer faridpur_donateur

Wilt u schenken met belasting voordeel?
Dan is schenken met een periodieke schenkingsovereenkomst mogelijk interessant voor u.

Schenkingsovereenkomst
In bovenstaande bijlage ziet u het formulier voor de schenkingsovereenkomst.
De toelichting staat op blz. 5 en 6.
Nadat u uw gegevens in de blz. 1-4  hebt ingevuld en ondertekend stuurt u het formulier  per mail  naar info@faridpur.nl.
Vervolgens vult de penningmeester de overige gegevens in en stuurt het schenkersexemplaar ondertekend naar u terug.
Neem gerust contact op als u nog vragen of opmerkingen hebt.

Wij zamelen geld in voor:

Faridpur/Bangladesh:

  • Exploitatie en onderhoud van het Holland Children House en de bijbehorende basisschool en school voor beroepsonderwijs.

Mangu/Nigeria

School en internaat voor kinderen (met een beperking)

  • Ondersteuning van de kinderen met een beperking (€ 100,- per kind)
  • Meubilair en leermiddelen voor de Secundary School

Ziekenhuis en medische programma’s

  • Ziekenhuiskosten van de patiënten die bij de medische missies worden geopereerd: € 50,- per patiënt
  • Kosten voor medicatie en verbandmiddelen voor de operaties
  • Ondersteuning brandwonden preventieprogramma
  • Ondersteuning leprazorg
  • Fonds voor arme patiënten die hun brandwondenzorg niet kunnen betalen (Poor Patient Fund)

Helpt u mee?

Rekeningnummer / IBAN NL20 RABO 0131 8419 98
t.n.v. Stichting Faridpur

Stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften nagenoeg of volledig ten goede te laten komen aan degenen voor wie de giften bedoeld zijn.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

WILT U EEN PRESENTATIE OVER FARIDPUR?

Namens Stichting Faridpur geeft dr. Cees Spronk presentaties over het werk van hem en zijn medisch team in Faridpur/Bangladesh en Mangu/Nigeria en over de sociale projecten die we in beide plaatsen steunen.

E-mailadres: spronkca@gmail.com
Telefoon: 058 256 2029

Wij willen graag iedereen, die met een donatie bijdraagt aan de projecten van de Stichting Faridpur, een bedankbrief en nieuwsbrief sturen. Wij doen alle mogelijke moeite om het adres van deze gevers te achterhalen, maar door de privacy-regels van de Rabobank lukt dit helaas niet altijd. Wij vinden dit heel jammer, maar we hopen dat u er begrip voor heeft. Mocht u een ontvangstbevestiging wensen van uw donatie, wilt u dan uw adresgegevens aan ons doorgeven via info@faridpur.nl
Donaties van meer dan € 1000,- van organisaties en stichtingen worden op deze site vermeld bij Steun ons.

CBF-Erkend Goed Doel

Op 1 november 2016 is Stichting Faridpur door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als een goede doelen Stichting. Onze stichting ziet dit als een waardering voor onze belangeloze inzet in zowel Bangladesh als in Nigeria.

Lees meer ›