Stichting Faridpur

Stichting Faridpur is actief in Faridpur in Bangladesh en in Mangu in Nigeria.

De stichting steunt de medische en sociale projecten van Cees en Neeltje Spronk.
Cees is plastisch chirurg en organiseert elk jaar twee medische missies naar Mangu en één missie naar Faridpur.
Stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften nagenoeg volledig ten goede laten komen aan degenen, voor wie de giften bedoeld zijn.

FARIDPUR, Bangladesh

Medisch werk (Plastic Surgery Camps)
Cees Spronk, plastisch chirurg, bezocht in 2000 de plaats Faridpur op uitnodiging van zijn in Bangladesh wonende zwager Shamim Haque. Tijdens dat eerste bezoek verrichtte Cees een aantal operaties, o.a. bij patiënten met een lipspleet. Direct werd hem duidelijk dat de behoefte aan medische hulp groot is. Hij besloot daarop om jaarlijks in februari een missie te organiseren, samen met zijn vrouw Neeltje. Vanaf 2004 vergezeld door een plastisch- chirurgisch team. Het team werkt samen met de artsen van de ‘Bangladesh Medical Association’.
De Stichting Interplast Holland organiseert en financiert sinds 2017 deze missie naar Faridpur.

Kindertehuis
De stad Faridpur kent veel ontheemde kinderen. Dat was een reden om de mogelijkheid van de bouw van een kindertehuis te onderzoeken. Er is gekozen voor de bouw van een complex met drie gebouwen van elk drie verdiepingen. Op elke verdieping woont een moeder met 10 à 12 kinderen. In 2006 is het eerste gebouw van het Holland Chidren House (HCH)  geopend. Daarna is het kindertehuis met twee gebouwen uitgebreid, waar 100 kinderen een onderdak vinden. In 2011 is er een vierde gebouw bijgeplaatst.

Naast het tehuis is een basisschool gebouwd, de “Sunflower Kindergarten”. Voor de kinderen die de highschool doorlopen hebben en niet verder willen leren is er in 2014 is een praktijkschool bijgebouwd, het Vocational Training Centre; hier kunnen de kinderen een opleiding tot kleermaker volgen, ook is er een computer opleiding.

Eind 2016 zijn 45 weeskinderen vanwege sluiting van een Fins kindertehuis opgenomen in het HCH.

Het streven is dat het HCH op den duur zelfvoorzienend is. Daartoe zijn projecten gestart  zoals de bouw van een visvijver en de aanleg van een groentetuin. Een deel van de kleding die in het Vocational Training Centre gemaakt wordt kan gebruikt worden voor de kinderen van het kindertehuis.

Faridpur Welfare Foundation
Heel belangrijk voor ons werk in Bangladesh is onze in 2002 opgerichte zusterstichting: de Faridpur Welfare Foundation (FWF).  De FWF wordt gesponsord door de AKH Group, een grote textielonderneming in Dhaka. Shamim Haque is mede-eigenaar en directie-lid van de AKH-group en voorzitter van de FWF.  De FWF organiseert en financiert ter plaatse de medische missies. Verder stuurt de FWF de organisatie van het HCH aan en geeft zo nodig financiële bijstand.

Stichting Faridpur werft  fondsen voor de ondersteuning van het kindertehuis en school.

MANGU, Nigeria

Cocin Ziekenhuis en Revalidatiecentrum
In 1950 is in Mangu in Midden-Nigeria een lepracentrum opgericht. Cees Spronk heeft daar van 1974 tot 1980 als lepra-arts gewerkt. In die jaren is het lepracentrum veranderd tot een revalidatiecentrum. Door goede medische behandeling is de lepra bijna verdwenen en is het van lepracentrum veranderd in een ziekenhuis,  het COCIN ziekenhuis. (COCIN betekent Church of Christ in Nations.)

In 2004 bezocht  Cees opnieuw het ziekenhuis. Hij besloot toen om de mogelijkheid te onderzoeken van een jaarlijkse missie naar Mangu.

Medisch werk (Plastic Surgery Camps)
Vanaf 2007 gaat Cees Spronk tweemaal per jaar met een plastisch-chirurgisch team naar Nigeria om daar te opereren. De Stichting Interplast Holland, een hulporganisatie van Nederlandse plastische chirurgen, ondersteunt deze missies financieel..
De dokters opereren gratis maar de patiënten moeten wel gemiddeld € 80,- ziekenhuiskosten betalen. Omdat dit voor veel patiënten niet haalbaar is, draagt onze stichting € 50 per patiënt bij voor de verpleegkosten.

Nieuw laboratorium voor Cocin ziekenhuis
Het laboratorium van het ziekenhuis was gehuisvest in een gebouwtje dat op instorten stond. In 2017 hebben de co-assistenten in Friesland een actie gehouden, die 28.000 euro opleverde. Van dat bedrag is een nieuw laboratorium gebouwd, alwaar nu jaarlijks 27.000 onderzoeken, o.a. naar aids, worden verricht.

Brandwondencentrum
Het brandwondencentrum is een onderdeel van het COCIN-hospitaal. Vanuit het centrum wordt voorlichting gegeven op scholen en in dorpsgemeenschappen. In oktober 2013 is tijdens het Plastic Surgery Camp het eerste gebouw van het centrum, de operatiekamer, officieel geopend. In 2014 is men begonnen met de verbouw van de oude operatiekamer tot een verpleegunit voor patiënten  met ernstige brandwonden. In 2014 is ten behoeve van de voorlichting over de behandeling van brandwonden met steun van onze stichting een pick-up aangeschaft. Stichting Interplast Holland doneert het grootste deel van het budget.

School en internaat.
In het meisjes- en jongensinternaat wonen 30 tot 40 gehandicapte kinderen van wie een aantal corrigerende chirurgie, orthopedische hulpmiddelen en fysiotherapie nodig hebben. De gehandicapte kinderen gaan naar de school, die bij het internaat hoort. Op deze school zitten ongeveer 200 kinderen uit de omgeving.

Stichting Faridpur draagt bij in de financiering van de ziekenhuiskosten van de geopereerde patiënten. En doet fondsenwerving voor nieuwe projecten.

De heer Arend van der Venis is jarenlang lepra-arts geweest in Mangu en was als zodanig collega van Cees Spronk. We  ontvangen nog geregeld giften van hem en van de Stichting De Zutphense Hand, ter ondersteuning van ons werk in Mangu.

PRIVACY en respect

Privacystatement
Wij werken zo weinig mogelijk met persoonsgegevens; voor zover wij deze toch nodig hebben gaan we hier respectvol mee om.  Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Respectvol omgaan met patiënten en hulpverleners
Stichting Faridpur verklaart dat de mensen die zij uitzendt naar Bangladesh en Nigeria, respectvol omgaan met de patiënten en met de hulpverleners en andere betrokkenen aldaar. Dat betekent dat grensoverschrijdend gedrag wordt vermeden en dat we  respect hebben voor de culturele gewoonten aldaar.