Missie naar Nigeria vertrekt 16 maart

Zaterdag 16 maart vertrekt er weer een plastisch/chirurgisch team en een uroloog naar Mangu in Nigeria. Het team bestaat uit acht mensen, waarvan 2 plastisch chirurgen, een (kinder)uroloog (professor T. de Jong) en een aantal verpleegkundigen en een anesthesist. Er zullen grotendeels patiënten met brandwonden en brandwond-misvormingen worden geopereerd. Daarnaast aangeboren afwijkingen aan handen en voeten, geslachtsorganen en schisis en andere afwijkingen zoals tumoren, zweren, etc.

Lees verder ›

Samuel schenkt € 6000,- aan Faridpur

Kringloopwinkel Samuel in Gytsjerk zet zich al jaren in voor goede doelen. Vorige week mochten we van hen een cheque ontvangen ter waarde van € 6000,-. Zij willen het geld beschikbaar stellen voor het medisch werk in Nigeria.

Lees verder ›

Leprazorg krijgt extra ondersteuning

Oorspronkelijk was het COCIN Hospital and Rehabilitation Centre een lepracentrum.
Terwijl het steeds meer een algemeen ziekenhuis werd, bleef de zorg voor lepra patiënten bestaan; met name de complicaties die optreden bij lepra patiënten hebben speciale behandeling nodig. Bovendien worden er orthopedisch schoeisel en revalidatiehulpmiddelen gemaakt.
Tot 2018 werd dit werk ondersteund door de Nederlandse Leprastichting, maar die trok zich terug uit Nigeria. Er ontstond een groot probleem.

Lees verder ›

Opbrengst verkoop Winkel fan Tryn € 4.291,-

De speciale verkoop die de afgelopen vier weken plaatsvond in de Winkel fan Tryn heeft totaal € 4.291,- opgebracht. Behalve de verkoop hebben ook een groot aantal sponsoren bijgedragen aan dit resultaat.

De totale opbrengst gaat naar Faridpur. Op dit moment is er vooral geld nodig voor de school in Mangu in Nigeria, waar veel gehandicapte kinderen les krijgen. Er is nauwelijks of geen  geld voor de salarissen van de leraren en de schoolmaterialen. Ook voor het brandwondenpreventieprogramma in Nigeria hebben we geld nodig.

Lees verder ›

Verkoop in de Winkel fan Tryn voor Faridpur

Van 15 november t/m 15 december 2018 is er in de Winkel fan Tryn een speciale verkoophoek ingericht met diverse, uiteenlopende producten in de stijl van “Tryn”.

Ook zullen de sjaals en sieraden, die Faridpur verkoopt tijdens presentaties of markten, in de verkoophoek te koop zijn.

De totale opbrengst van deze verkoopproducten gaat naar Faridpur.

Lees verder ›

Ontwikkelingen in Mangu, Nigeria

Tijdens de afgelopen oktobermissie is Cees Spronk zowel rondom de school, het ziekenhuis en de in aanbouw zijnde keuken bezig geweest met de ontwikkelingen die daar gaande zijn. Aan de keuken voor de familie van patiënten, die als voorbeeld moet dienen voor veiliger koken werd gewerkt. Deze moet bij het volgende bezoek in maart 2019 helemaal klaar zijn.
Verder bezocht Cees Spronk een vergadering van de toezichthouders van de COCIN ziekenhuizen en van de toezichthouders van de COCIN scholen.

Lees verder ›

Geslaagde missie naar Nigeria

Op 6 oktober vertrok het plastisch-chirurgisch team, bestaande uit 10 mensen onder leiding van Dr. Cees Spronk, en op 21 oktober zijn ze weer teruggekeerd naar Nederland.
Op een vermiste koffer na, die na 2 dagen weer opdook verliep de heenreis probleemloos.

Op maandag 8 oktober werd de operatiekamer in gereedheid gebracht en werden door de artsen zo’n 230 patiënten gescreend, en werden er bijna 100 op de operatielijst geplaatst. Verder werden dagelijks aan het eind van de dag nog tientallen patiënten gezien en werden de meest dringende gevallen toegevoegd aan de operatielijst.

Lees verder ›