45 weeskinderen naar het Holland Children House

Op 28 december 2016 zijn 45 christelijke weeskinderen in het Holland Children House komen wonen.
Onlangs heeft een Christelijk Children House, “Home of Glory” genaamd, zijn deuren gesloten omdat ze niet meer gesponsord werden. Wij hebben toen besloten de kinderen hier op te nemen.
Er zijn 3 Christelijke moeders en daarnaast 3 assistent-moeders gezocht om voor hen te zorgen.
Zij zullen zorg dragen voor hun opvoeding, gezondheid, hygiëne en hun godsdienstige opvoeding.
In Bangladesh zijn maar een paar seculiere Children Houses (kindertehuizen) en het Holland Children House is er één van.
Hier krijgen zowel Moslim -, Hindoe- als Christelijke kinderen een gelijke behandeling en zorg.
Ze wonen op hetzelfde terrein, gaan naar dezelfde school, spelen samen en vormen een grote groep.