Categorie archief: Geen categoriedsadadsasa

CATEGORY

Korte impressie van de operaties in Nigeria

Zoals eerder aangegeven is er in maart weer zelf een campagne georganiseerd met eigen artsen en operatiekamer personeel uit Nigeria.
Plastisch chirurg Dr. Thomas, die eigenlijk vanaf het begin al met onze teams samengewerkt heeft, had de leiding. Na de eerste selectie dag heeft hij in twee weken tijd een totaal van 70 patiënten geopereerd. Het betrof voor een heel groot deel weer misvormingen door brandwonden, maar deze keer ook veel schisis (hazenlip) patiëntjes.

         

 

 

 

 

 

 

Interplast Holland heeft weer het grootste deel van de kosten gedragen, waardoor zo veel mensen geholpen konden worden.  De meeste patiënten kunnen de kosten echt niet zelf opbrengen en er is geen goed verzekeringsstelsel.
Zo kunnen we toch in dit immense land, waar onder de bevolking grote armoede heerst, ons steentje bijdragen.

      

Van 7 tot 17 maart 2022 opereren in Mangu in Nigeria

Evenals afgelopen paar jaar kunnen we ook nu niet met een team vanuit Nederland naar Mangu in Nigeria. Gelukkig pakken ze daar zelf de draad weer op. Gedurende 10 dagen zal er geopereerd worden met plaatselijke chirurgen en medisch personeel. Met name patiënten die contracturen hebben opgelopen als gevolg van brandwonden en patiënten met schisis (zowel kinderen als volwassenen) worden geopereerd. Te zijner tijd krijgen we een verslag en foto’s van deze operaties. We wensen het team aldaar vast veel succes.

Nigeriaanse overheid doneert computerapparatuur aan de school

De Sabon Layi school in Mangu in Nigeria ontving in januari een groot aantal computers, beamer en aanverwante apparatuur van de Nigeriaanse overheid. Voor de kinderen en de leerkrachten een prachtige aanwinst, waardoor ze in staat zijn met moderne methoden en internet de lessen te volgen en te geven. Uiteraard hopen we dat de overheid over gaat op structurele financiering, om de leerkrachten te kunnen betalen en voldoende leermiddelen aan te kunnen schaffen. 

Stichting Onésimus verbindt zich voor 3 jaar aan het HCH

Afgelopen jaar heeft Stichting Onésimus € 35.000,-  gedoneerd voor het Holland Children House. Ook voor 2022 en 2023 kunnen we rekenen op eenzelfde donatie. Het familiebedrijf Mateboer Groep BV uit Kampen is initiatiefnemer van de Stichting. Het doel van de stichting is charitatieve en algemeen nut beogende instellingen te ondersteunen, die gericht zijn op het welzijn van mensen. Enkele bestuursleden van Faridpur hebben inmiddels kennis gemaakt met directieleden van de Mateboer Groep. Ook hebben we een lezing verzorgd, om hen kennis te laten maken met onze projecten en met name met het HCH. We zijn Stichting Onésimus zeer erkentelijk voor deze bijzondere bijdragen de komende jaren. Daarmee is onze toezegging richting het HCH, namelijk € 35.000,- per jaar bijdrage in de exploitatiekosten in ieder geval tot en met 2023 verzekerd. 

Het spandoek, gemaakt voor sponsor Mateboer is een Bengaalse manier om hen te bedanken.  

 

 

Voorbereiding operaties voorjaar 2022 in Nigeria van start

Helaas kan de maart-missie 2022 naar Nigeria ook nu niet doorgaan vanwege Covid-19. Gelukkig worden er op dezelfde wijze als in het najaar van 2021 voorbereidingen getroffen om toch te kunnen opereren. Er is inmiddels de nodige expertise om de eenvoudige brandwondenoperaties zelf uit te voeren. Uiteraard blijft men daar hopen op terugkeer van een team uit Nederland, om de patiënten te opereren, die het team aldaar niet kan uitvoeren.

Operaties in Nigeria gaan door

Door de Covid-epidemie was het ook deze herfst weer niet mogelijk om een team naar Mangu te sturen. Daarom hebben ze zelf een campagne georganiseerd met eigen chirurgen/artsen.
Met name Dr. Kuden en Dr. Thomas, die de afgelopen jaren altijd met de teams hebben samengewerkt, hebben zich enorm ingespannen.
Interplast Holland en Stichting Faridpur hebben dit financieel ondersteund.
Op 25 oktober werden meer dan 80 patiënten gezien.

In ruim een week daarna werden uiteindelijk 54 patiënten geopereerd, vooral weer misvormingen door brandwonden, zgn. post-burncontractures.

Een aantal gecompliceerde gevallen werd doorverwezen naar het team dat hopelijk volgend jaar zal gaan.
Het is fantastisch dat na jaren samenwerken met onze teams dit werk grotendeels door de mensen daar gedaan kan worden. Het grote probleem blijft het geld. Alles moet de patiënt zelf betalen en de meeste patiënten kunnen dit niet opbrengen.

Met ruim €4000.- van Interplast en €1000.- van Stichting Faridpur hebben we 54 mensen , vooral kinderen, kunnen helpen om weer een iets menswaardiger leven op te bouwen.

Vitusstichting schenkt € 2000,-

Dit jaar hebben we wederom een beroep gedaan op de Vitusstichting. Eerder ontvingen we ook al een paar keer een donatie. Nu onze inkomsten door de Coronaperiode zo zijn gekrompen, zijn we uiteraard heel verheugd dat de Vitusstichting ons tegemoet komt. Het geld is bestemd voor de kinderen in het Holland Children House in Faridpur, Bangladesh.

Vanaf deze plaats willen we de Vitusstichting heel hartelijk bedanken voor deze donatie.

€ 5000,- donatie van Van der Meer Boerema

Ook dit jaar konden we weer een beroep doen op de Van der Meer Boerema Stichting. Door de Corona pandemie lopen onze inkomsten ver achter. Willen we onze ambities en begroting rond krijgen dan zijn we afhankelijk van meer donaties. Acties en lezingen konden nauwelijks of niet plaats vinden afgelopen jaar. We zijn daarom de Van der Meer Boerema Stichting zeer erkentelijk dat zij ons weer wilden steunen. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank voor deze donatie van € 5000,-

Ook de voorjaarsmissie in maart naar Nigeria ging niet door

Door de coronacrisis moest helaas de missie naar Mangu in maart ook afgezegd worden.
Opnieuw is ter plaatse een screeningsdag georganiseerd en zijn er 23 patiënten geopereerd. Voornamelijk met derde-graads verbrandingen en de gevolgen daarvan.
We zijn heel blij dat op deze wijze het werk ook zonder ons kan doorgaan.
Dit wordt ook mogelijk gemaakt door Stichting Interplast Holland, die de bijdrage van € 50,- per patiënt en de materialen heeft vergoedt. Daardoor kunnen ook de armste patiënten geholpen worden!

Operaties in Mangu in Nigeria gaan deels door

Door de coronacrisis moest helaas de missie naar Mangu van oktober afgezegd worden.
Gelukkig hebben onze inspanningen om mensen ter plaatse op te leiden nu hun vruchten afgeworpen: er is toch een patiënten screening dag georganiseerd en er zijn ruim 20 patiënten geselecteerd voor een operatie door Dr. Kuden. 32 meer gecompliceerde gevallen zijn doorverwezen naar maart 2021, als er dan een hopelijk een missie kan worden georganiseerd.
Negentien patiënten met brandwondcontracturen zijn intussen geopereerd, een aantal volgt nog.

         
We zijn heel blij dat op deze wijze het werk ook zonder ons kan doorgaan.
Dit wordt ook mogelijk gemaakt door Stichting Interplast Holland, die een groot deel van de kosten van de operaties vergoedt. Daardoor kunnen ook de armste patiënten geholpen worden!