Categorie archief: Geen categoriedsadadsasa

CATEGORY

Koningsdag in Het HCH in Bangladesh

Op 27 april werd in Het Holland Children House in Faridpur in Bangladesh Koningsdag gevierd. Onze koning Willem Alexander werd 56 jaar en daar werd in het HCH uitgebreid bij stilgestaan. Iedereen was in het oranje gekleed en Shamim bezocht op die dag het HCH om dit met de kinderen te vieren. Op deze wijze voelen ze zich verbonden met Nederland, in het bijzonder met onze Stichting.

Portret van Johny

Johny Tripura is 8 jaar en zit in klas 1
Zijn oudste zusje Juthi verblijft ook in het HCH en zit in klas 3. Zijn moeder en jongste zusje Kumari wonen in Bandorban. Vader is overleden.

Johny kwam in het HCH toen hij vijf jaar oud was. Bandorban is een stamgebied dat erg afgelegen en moeilijk te bereiken is. Het ouderlijk huis ligt op een heuvel en omvat een grote kamer, gescheiden door een scheidingswand en gemaakt van bamboe en hout. De oom van Johny steunde het gezin. In Bandorban moest Johny zijn zus helpen met het huishouden, zoals schoonmaken en water halen dat uit de heuvels naar beneden stroomt.
Johny speelt graag verstoppertje.
Johny woont graag in het HCH. Hij mist zijn moeder en jongere zusje soms. Een klasgenoot genaamd Islam is zijn beste vriend in het HCH. Mango is zijn favoriete eten. Hij is enthousiast omdat er dit seizoen veel geoogst kunnen worden in de tuin bij het HCH.
Hij wil in de toekomst kostwinner worden, zodat hij zijn gezin kan onderhouden. Johnny vindt zijn school leuk; “Keya Teacher” is zijn favoriete leraar.

 

 

 

 

 

 

We hebben hun gebied in januari 2022 bezocht en zoals we hebben geconstateerd, zijn de stammen erg arm. Ze werken maar vier maanden per jaar. Er is geen elektriciteit, er zijn geen wegen, zelfs geen scholen in dit gebied. Ze kunnen nauwelijks voorzien in hun basisbehoeften zoals voedsel, behandeling en onderwijs. Holland Children House is de plek waar deze stamkinderen leren dromen.

Ontwikkelingen Sabon Layi school in Mangu in Nigeria

Afgelopen jaren is het lastig geweest om de salarissen van de leerkrachten en ander personeel van de school in Mangu te betalen. Veel leerkrachten zijn zo betrokken dat ze hun werk doen zonder daarvoor regelmatig salaris te ontvangen. Van regeringswege wordt de school niet gesubsidieerd, zoals we dat hier gewend zijn.
Er is goed contact tussen de school en het Cocin Hospital. Het  ziekenhuis is genegen om de school financieel te ondersteunen en betaalt het salaris van het niet-onderwijzend personeel.
Verder heeft de regering toestemming gegeven om de secundary school te starten en deze is examenschool geworden voor de jongste groepen.
Wij, als Stichting Faridpur, ondersteunen de huisvesting en verzorging van de leerlingen met een beperking die in het internaat wonen. Per leerling stellen we € 100,- beschikbaar. Op dit moment gaat het om 42 leerlingen op de primary school en 20 leerlingen op de secundary school. Waar mogelijk kunnen we indien we genoeg donaties ontvangen, de school en het internaat ondersteunen wat betreft lesmaterialen, computers, meubels, matrassen, enz.

Operaties in Mangu in Nigeria

Van 20 tot 31 maart zijn er helaas maar 30 operaties gedaan in het Cocin Hospital in Mangu . Dit is veroorzaakt door de verkiezingsonrust en vooral door het gebrek aan contant geld in het hele land door een ongelukkige vervangingsactie door de overheid. We constateren dat de politieke omstandigheden hun invloed uitoefenen op de gezondheidszorg. En dat dit ten koste gaat van patiënten. We hopen dat er in het najaar weer veel patiënten geopereerd kunnen worden.

In Nigeria wordt weer geopereerd

Opnieuw is er binnenkort een screenings dag in Mangu in Nigeria. Met plaatselijke artsen en personeel kunnen er weer de nodige patiënten, met name kinderen, geopereerd worden. Van 20 maart tot 31 maart vinden de operaties plaats. Het is helaas nog steeds niet mogelijk om met een team vanuit Nederland daar te opereren. Er is teveel onrust, waardoor Buitenlandse zaken geen toestemming geeft om naar Nigeria te vertrekken. We zijn uiteraard blij dat de opgedane kennis tijdens de missies, ingezet wordt om patiënten te opereren. Zodra we beeldmateriaal en informatie over de voortgang ontvangen vanuit Mangu, plaatsen we dat op deze website.

Portret van Akhi

Akhi Akter, een meisje van 12, die nu de lagere school verlaten heeft. Akhi is een heel slim kind. Ze was de beste van 83 kinderen! Ze is ook goed in tekenen en zingen.
Akhi zit sinds haar zesde in het Holland Children House.

Ze woonde in een soort plaggenhutje voor ze in HCH kwam. Haar familie kon haar niet onderhouden en zeker niet naar school sturen.
Een oudere zus van haar zat ook in HCH, zij heeft de middelbare school afgemaakt en is nu getrouwd.
Akhi vindt het fijn in HCH, maar soms heeft ze wel heimwee naar haar familie. Gelukkig heeft ze drie goede vriendinnen met wie ze haar lief en leed kan delen: Bithi, Hafgsa en Mityali.
Ze wil eigenlijk graag voetballen, maar de andere meisjes zijn niet zo geïnteresseerd. Daarom speelt ze badminton met de andere meisjes.

Akhi 6 jaar

Ze wil graag leraar of journalist worden. Kinderen onderwijzen wil ze graag, maar ook nieuws verzamelen en delen met anderen.

Ze zit nu op de middelbare school, maar daar heeft ze het nog niet echt naar de zin, omdat er volgens haar geen discipline is bij de leerlingen en leerkrachten!

 

Akhi 12 jaar

Het HCH: vertrokken kinderen en nieuw opgenomen kinderen

De Covid pandemie heeft ook in Bangladesh hard toegeslagen. Vooral kinderen waren slachtoffer. De scholen waren 18 maanden gesloten. 30 000 mensen overleden.
Veel arbeiders raakten werkloos en keerden terug naar hun dorpen. Meerdere families haalden hun kinderen vanuit het HCH naar huis om daar te helpen. 34 kinderen zijn na Covid niet terug gekomen naar het HCH.

In 2022 zijn er 34 kinderen opgenomen uit de Chittagong Hills, het meest onderontwikkelde en arme gebied van Bangladesh. Daar is gebrek aan de meest basale menselijke behoeften als onderwijs, gezondheidszorg en ook voedsel. Mensen moeten letterlijk naar een ziekenhuis gedragen worden drie uur ver weg. In de regentijd is dat vrijwel onmogelijk. Vanuit het HCH zijn 36 dorpsgemeenschappen bezocht. Een aantal kinderen zijn meegenomen naar Faridpur en opgenomen in het HCH.
We weten dat ze daar de kans krijgen om weer naar school te gaan, gezond te eten en liefdevol worden opgevangen.

Herinnering aan Rob Niemeijer

Op 8 november is Rob onverwacht overleden.

Rob Rob was anesthesist in het MCL en bij de krijgsmacht, maar voor ons was hij vooral onze anesthesist die vanaf 2003 zo vaak als hij kon meeging op de missies naar Faridpur en Mangu. In die uitdagende omstandigheden was hij in zijn element, altijd rustig, ook als het wel eens moeilijk was.
Uitermate plezierig om mee samen te werken.
Zijn laatste missie was naar Mangu in maart 2020, toen ze vanwege Covid snel moesten terugkeren.
We zullen zijn vakmanschap en kameraadschap enorm missen.

 

 

 

 

 

 

Rob tijdens zijn eerste missie in 2004                     Rob vooraan in het midden; team maart 2020

 

Solarsysteem ziekenhuis in Mangu in Nigeria in gebruik

Het Cocinziekenhuis in Mangu kan vanaf nu gebruikmaken van het solarsysteem, dat mede dankzij onze stichting aangeschaft kon worden.

   

 

 

 

Doordat we enige financiële reserve hadden omdat er nu een paar jaar geen operatieteam naar Nigeria ging, waren we in staat om tegemoet te komen aan de vraag voor zonnepanelen bij het ziekenhuis. De elektriciteitsvoorziening is in Nigeria zeer onstabiel. Regelmatig valt die uit. Voor een ziekenhuis is dat niet werkbaar. Vandaar de wens om zonnepanelen aan te brengen. We hebben dankzij de technische kennis van één van onze bestuursleden ook kunnen adviseren over de aanschaf. We gaan er van uit dat het ziekenhuis veel baat zal hebben bij deze installatie.