Categorie archief: Geen categoriedsadadsasa

CATEGORY

Impressie van de missie naar Mangu/Nigeria; 16-31 maart 2019

Het team van 1 uroloog, 1 anesthesist, 2 plastisch chirurgen, 2 anesthesieassistenten en 2 operatieassistenten had deels nog niet eerder samengewerkt, maar allen zijn even bevlogen en van hetzelfde sop overgoten; dat moest dus wel goed gaan!

De vlucht naar Abuja (Nigeria) via Frankfurt verliep prima. Kefas en zijn chauffeurs begroetten ons op het vliegveld en beide voertuigen werden beladen met ons materiaal en ons zelf. Na aankomst in Abuja kunnen we helaas niet door naar Mangu in verband met de ’s nachts echt onveilige wegen.

Na de overnachting van zaterdag op zondag in een klooster/guest-house in Abuja vertrokken we ’s morgens voor het 2e deel van de reis. (Mijn ouders zouden trots zijn geweest; hun zoon in een klooster!)  Een lekker warme sightseeing volgde, door een helaas vol vervuild land;
Smerige, drukke en chaotische wegen met regelmatige roadblocks van politie en het leger.
(Een enkeling van ons meende soms zelfs af en toe een sniper te zien!)
Rond vier uur ‘s middags kwamen we tenslotte aan, direct een warme begroeting door onder andere Phoebe; de chef-kok en hoofd huishouding van het guesthouse van het ziekenhuisje. Kamertjes inrichten, koffers uitpakken, vooral ook al het benodigde materiaal uitsorteren. Eten, douchen……ehhh mandiën!
Al bijtijds gingen letterlijk en figuurlijk ’s avonds de lampjes uit…..

Maandag stond in het teken van het zien en beoordelen van het enorme aantal patiënten door operateurs en anesthesist. Ondersteund door lokaal personeel in verband met ordehandhaving en taalbarrière.

De vier assistenten waren intussen druk bezig om de operatiekamer (met 2 OK-tafels) om te bouwen en op te toppen tot een werkbaar geheel. Al de meegebrachte materialen moesten bijvoorbeeld een plek krijgen. Chirurgisch en anesthesielogisch moest het tenslotte wel gaan werken!
Maar eigenlijk hebben we het hier over chirurgie en anesthesie in niet veel meer dan een keukentafelsetting. Vliegenmeppers paraat dus!

Met ondersteuning van een aantal Nigeriaanse hulpkrachten en een enkele lokale arts, onder het toeziend oog van een aantal gezondheidswerkers in opleiding, zijn we dan eindelijk ”het gevecht” aangegaan.
En dat is goed verlopen; wij hebben gewonnen! In totaal 93 patiënten, merendeel kinderen hebben wij in 9 werkdagen van gemiddeld 10 uur per dag geholpen met hun problemen. Aandoeningen die anders onbetaalbaar zouden zijn voor de grote, arme massa. Niet iets van ziektekostenverzekering, en een, laten we maar zeggen “terugtredende overheid” in een land dat heel veel corruptie kent.
Meestal gaat het hier dan om verminkende littekenvorming na brandwonden. Men kookt tenslotte nog steeds op houtvuurtjes op de grond. En kinderen zijn nou eenmaal speels en nieuwsgierig…..

De littekens zorgen ervoor dat ze handen/armen/benen niet of nauwelijks kunnen gebruiken.
Probeer maar eens met een gesloten vuist te schrijven/eten/aan te kleden of naar het toilet te gaan.
Of te leven met benen die niet verder dan 90 graden willen strekken….
Verder werden de vele operatiewonden uiteraard uitgepakt en opnieuw verbonden na een X-aantal dagen.
Alles is gelukkig in zeer goede harmonie/teamverband verlopen zonder pech/ziekte/complicaties.
Het team heeft alle reden om terug te kijken op een waardevolle inzet.
Het was mij een absoluut en waar genoegen om met deze teamleden samen te hebben gewerkt!
We hebben 93 patiënten geholpen, maar menigeen van ons is verrijkt teruggekomen van deze “werkvakantie”!

 

Clemens Herbrink, operatieassistent

Missie naar Nigeria vertrekt 16 maart

Zaterdag 16 maart vertrekt er weer een plastisch/chirurgisch team en een uroloog naar Mangu in Nigeria. Het team bestaat uit acht mensen, waarvan 2 plastisch chirurgen, een (kinder)uroloog (professor T. de Jong), een anesthesist, twee operatie-assistenten en twee anesthesie-assistenten. Er zullen grotendeels patiënten met brandwonden en brandwond-misvormingen worden geopereerd. Daarnaast aangeboren afwijkingen aan handen en voeten, geslachtsorganen en schisis en andere afwijkingen zoals tumoren, zweren, etc.
Professor De Jong is mee om patiënten/kinderen met urologische en genitale afwijkingen te opereren.
Van ons bestuur is Clemens Herbrink mee, zodat we via hem rechtstreeks verslag kunnen horen in onze bestuursvergadering.
We verwachten het team 31 maart weer terug in Nederland en wensen hen veel succes tijdens deze missie.

Samuel schenkt € 6000,- aan Faridpur

Kringloopwinkel Samuel in Gytsjerk zet zich al jaren in voor goede doelen. Vorige week mochten we van hen een cheque ontvangen ter waarde van € 6000,-. Zij willen het geld beschikbaar stellen voor het medisch werk in Nigeria. Voor het ziekenhuis en voor de medische zorg hebben we geld nodig voor een generator en voor het opknappen van de gebouwen in Mangu/Nigeria. Zonder generator kan een ziekenhuis niet draaien en kunnen patiënten niet geholpen worden. Ook voor de patiënten die geopereerd worden, voor de leprazorg en voor de brandwondenzorg zijn we voortdurend op zoek naar financiën.

Vanaf deze plek willen we kringloopwinkel Samuel hartelijk bedanken voor deze geweldige donatie.

Leprazorg krijgt extra ondersteuning

Oorspronkelijk was het COCIN Hospital and Rehabilitation Centre een lepracentrum.
Terwijl het steeds meer een algemeen ziekenhuis werd, bleef de zorg voor lepra patiënten bestaan; met name de complicaties die optreden bij lepra patiënten hebben speciale behandeling nodig. Bovendien worden er orthopedisch schoeisel en revalidatiehulpmiddelen gemaakt.
Tot 2018 werd dit werk ondersteund door de Nederlandse Leprastichting, maar die trok zich terug uit Nigeria. Er ontstond een groot probleem. Je kunt patiënten de noodzakelijke zorg niet onthouden, maar ze hebben geen geld om te betalen. Als Stichting Faridpur hebben wij besloten om met de steun van Arend van de Venis, van 1982 t/m 1986 lepra-arts in Mangu, ons het lot van de lepra patiënten daar aan te trekken.
Wij ondersteunen de zorg voor de lepra patiënten met € 3000.- per jaar.

Opbrengst verkoop Winkel fan Tryn € 4.291,-

De speciale verkoop die de afgelopen vier weken plaatsvond in de Winkel fan Tryn heeft totaal € 4.291,- opgebracht. Behalve de verkoop hebben ook een groot aantal sponsoren bijgedragen aan dit resultaat.

De totale opbrengst gaat naar Faridpur. Op dit moment is er vooral geld nodig voor de school in Mangu in Nigeria, waar veel gehandicapte kinderen les krijgen. Er is nauwelijks of geen  geld voor de salarissen van de leraren en de schoolmaterialen. Ook voor het brandwondenpreventieprogramma in Nigeria hebben we geld nodig.

Wij willen de medewerkers van de Winkel fan Tryn en de bewoners en medewerkers van It Aventoer, die zich hebben ingezet voor deze actie, heel hartelijk bedanken. Ook de sponsoren, hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Verkoop in de Winkel fan Tryn voor Faridpur

Van 15 november t/m 15 december 2018 is er in de Winkel fan Tryn een speciale verkoophoek ingericht met diverse, uiteenlopende producten in de stijl van “Tryn”.

Ook zullen de sjaals en sieraden, die Faridpur verkoopt tijdens presentaties of markten, in de verkoophoek te koop zijn.

De totale opbrengst van deze verkoopproducten gaat naar Faridpur. Op dit moment is er vooral geld nodig voor de school in Mangu in Nigeria, waar veel gehandicapte kinderen les krijgen. Er is nauwelijks of geen geld voor de salarissen van de leraren en de schoolmaterialen. Ook voor het brandwondenpreventieprogramma in Nigeria hebben we geld nodig.

Ontwikkelingen in Mangu, Nigeria

Tijdens de afgelopen oktobermissie is Cees Spronk zowel rondom de school, het ziekenhuis en de in aanbouw zijnde keuken bezig geweest met de ontwikkelingen die daar gaande zijn. Aan de keuken voor de familie van patiënten, die als voorbeeld moet dienen voor veiliger koken werd gewerkt. Deze moet bij het volgende bezoek in maart 2019 helemaal klaar zijn.
Verder bezocht Cees Spronk een vergadering van de toezichthouders van de COCIN ziekenhuizen en van de toezichthouders van de COCIN scholen.

Met name zijn er problemen voor de  ‘School for the physicallychallenged’ in Mangu. Sinds de overheid zonder aankondiging de steun voor de school zo’n 5 jaar geleden introk, zijn er financiële problemen. Het ziekenhuis heeft nog enkele jaren de salarissen van de leerkrachten doorbetaald, maar dat werd een te zware belasting en eind 2017 werd de school losgemaakt van het ziekenhuis. Bovendien werd de steun vanuit het Lilianefonds stopgezet.

Voor het overgangsjaar 2018 heeft Stichting Faridpur een extra bijdrage geleverd om de school draaiende te houden. In een vergadering met het schoolmanagementteam bleek er nog geen duidelijke oplossing te zijn.
Enkele initiatieven voor het genereren van inkomsten zijn besproken, zoals uitbreiding naar secundair onderwijs en het beginnen van een geitenhouderij.

Verder werd de nieuwe printer die Stichting Faridpur gedoneerd heeft in gebruik genomen.

Een verrassing was dat één van onze brandwondenpatiëntjes, die al een aantal operaties ondergaan heeft, nu als leerling op de school zit.

Geslaagde missie naar Nigeria

Op 6 oktober vertrok het plastisch-chirurgisch team, bestaande uit 10 mensen onder leiding van Dr. Cees Spronk, en op 21 oktober zijn ze weer teruggekeerd naar Nederland.
Op een vermiste koffer na, die na 2 dagen weer opdook verliep de heenreis probleemloos.

Op maandag 8 oktober werd de operatiekamer in gereedheid gebracht en werden door de artsen zo’n 230 patiënten gescreend, en werden er bijna 100 op de operatielijst geplaatst. Verder werden dagelijks aan het eind van de dag nog tientallen patiënten gezien en werden de meest dringende gevallen toegevoegd aan de operatielijst. Verder werden veel patiënten verwezen naar een orthopeed of naar de missie van maart, waar weer een kinderuroloog  mee zal gaan. Hiervoor staan nu al zo’n 60 patiënten geregistreerd.

Dagelijks werd hard gewerkt en ook op zaterdag werd een half programma gedraaid.
In totaal werden er 111 patiënten geopereerd, van wie er enkele 2 ingrepen kregen.
Ernstige complicaties waren er niet, er was 1 nabloeding die na verbandwisseling en een injectie tranexaminezuur stopte. Enkele van de tientallen grote huidtransplantaties van open wonden hadden niet een 100% ingroei. De wonden van de laatste operatiedagen konden niet meer bekeken worden.

Op de laatste avond voor vertrek hadden het team zoals gebruikelijk een maaltijd met het management-team van het ziekenhuis en kreeg iedereen een leuk aandenken mee.

De terugreis was vermoeiend, 7 uur in een busje, gelukkig een goede maaltijd bij gastvrije Nederlanders van de tuberculosebestrijding in Abuja, en vervolgens een nachtvlucht naar Frankfurt en Amsterdam.
Kortom, weer een geslaagde missie voor Interplast Holland samen met Stichting Faridpur!

Er zijn tijdens het verblijf van het team 73 kinderen onder de 18 jaar geopereerd en 38 volwassenen.
Een overzicht van de operaties:
Open brandwonden    12
Contracturen               34
Klompvoet,etc               8
Schisis                        11
Hypospadie                  1
Syndactylie                   1
Neusreconstructie        4
Tumoren/keloiden       26
Overige                       15

Missie naar Nigeria vertrekt 6 oktober

Zaterdag 6 oktober vertrekt er weer een chirurgische team naar Mangu in Nigeria. Het team onder leiding van Dr. Cees Spronk bestaat uit tien mensen, waarvan 4 plastisch chirurgen. Dat betekent dat er deze keer veel operaties verricht kunnen worden. Er zullen grotendeels patiënten met brandwonden en brandwond-misvormingen worden geopereerd. Daarnaast aangeboren afwijkingen aan handen en voeten, geslachtsorganen en schisis en andere afwijkingen zoals tumoren, zweren, etc.
We verwachten het team 21 oktober weer terug in Nederland en wensen hen veel succes tijdens deze missie.