Categorie archief: Geen categoriedsadadsasa

CATEGORY

Solarsysteem ziekenhuis in Mangu in Nigeria in gebruik

Het Cocinziekenhuis in Mangu kan vanaf nu gebruikmaken van het solarsysteem, dat mede dankzij onze stichting aangeschaft kon worden.

   

 

 

 

Doordat we enige financiële reserve hadden omdat er nu een paar jaar geen operatieteam naar Nigeria ging, waren we in staat om tegemoet te komen aan de vraag voor zonnepanelen bij het ziekenhuis. De elektriciteitsvoorziening is in Nigeria zeer onstabiel. Regelmatig valt die uit. Voor een ziekenhuis is dat niet werkbaar. Vandaar de wens om zonnepanelen aan te brengen. We hebben dankzij de technische kennis van één van onze bestuursleden ook kunnen adviseren over de aanschaf. We gaan er van uit dat het ziekenhuis veel baat zal hebben bij deze installatie.

Team naar Bangladesh om te opereren

Op 6 november vertrekt er vanuit Nederland een plastisch-chirurgisch team om in Faridpur in Bangladesh te opereren. Vanwege de Covid-pandemie was dat een paar jaar niet mogelijk. Er gaan 4 plastisch chirurgen mee. Twee uit het MCL, specifiek voor de schisis operaties. En twee vanuit het team Haarlem/Beverwijk, die zich richten op herstel na brandwonden. Stichting Interplast Holland financiert deze missie. Plaatselijk ziekenhuispersoneel zal  samenwerken met dit team. Het team uit Nederland, bestaande uit ook nog ander medisch personeel, zal verblijven in het Holland Children House in Faridpur. We wensen hen een goede en geslaagde missie toe.

Operaties in Mangu in Nigeria gaan door

Opnieuw zal er in oktober door het plaatselijk team geopereerd worden. Inmiddels is er in het Cocin ziekenhuis de nodige ervaring met plastisch chirurgische operaties, mede dankzij Dr. Thomas. Vanwege de onveilige situatie in Nigeria kan er nog steeds geen team vanuit Nederland ondersteuning bieden. Zowel Stichting Interplast Holland als Stichting Faridpur betreuren dit, maar zijn verheugd dat de expertise die inmiddels in het Cocinziekenhuis aanwezig is, ingezet wordt. We hopen dat veel kinderen en volwassenen ook nu weer de kans krijgen om geopereerd te worden en daardoor een hogere levenskwaliteit terug krijgen.

Dank anonieme gever

Deze week ontvingen we met de post een geldbedrag van € 250,- uit een erfenis. In vertrouwen is ons dit toegezonden. Wij willen degene die dit namens de donateur heeft geregeld, hartelijk dank zeggen. U kunt erop vertrouwen dat we alle geldelijke bijdragen ten goede laten komen aan onze projecten in Nigeria en Bangladesh.

Zonnepanelen voor het Cocin ziekenhuis in Nigeria

Stichting Faridpur heeft het COCIN Ziekenhuis in Mangu ondersteund bij het ontwerp en de financiering van de aanschaf van een zonnepaneleninstallatie met onder andere 30 zonnepanelen en 15 accu’s voor energieopslag. De financiën hiervoor konden we uit onze reserve halen omdat Stichting Interplast Holland de kosten van de laatste operaties vrijwel volledig heeft betaald. Er kon vanwege Covid geen team van ons heen, maar er is wel geopereerd door een plaatselijk team.

      

 

 

 

 

 

 

Met deze installatie is het mogelijk dat het ziekenhuis volledig onafhankelijk wordt van het dure en onbetrouwbare openbare elektriciteitsnet.

Korte impressie van de operaties in Nigeria

Zoals eerder aangegeven is er in maart weer zelf een campagne georganiseerd met eigen artsen en operatiekamer personeel uit Nigeria.
Plastisch chirurg Dr. Thomas, die eigenlijk vanaf het begin al met onze teams samengewerkt heeft, had de leiding. Na de eerste selectie dag heeft hij in twee weken tijd een totaal van 70 patiënten geopereerd. Het betrof voor een heel groot deel weer misvormingen door brandwonden, maar deze keer ook veel schisis (hazenlip) patiëntjes.

         

 

 

 

 

 

 

Interplast Holland heeft weer het grootste deel van de kosten gedragen, waardoor zo veel mensen geholpen konden worden.  De meeste patiënten kunnen de kosten echt niet zelf opbrengen en er is geen goed verzekeringsstelsel.
Zo kunnen we toch in dit immense land, waar onder de bevolking grote armoede heerst, ons steentje bijdragen.

      

Van 7 tot 17 maart 2022 opereren in Mangu in Nigeria

Evenals afgelopen paar jaar kunnen we ook nu niet met een team vanuit Nederland naar Mangu in Nigeria. Gelukkig pakken ze daar zelf de draad weer op. Gedurende 10 dagen zal er geopereerd worden met plaatselijke chirurgen en medisch personeel. Met name patiënten die contracturen hebben opgelopen als gevolg van brandwonden en patiënten met schisis (zowel kinderen als volwassenen) worden geopereerd. Te zijner tijd krijgen we een verslag en foto’s van deze operaties. We wensen het team aldaar vast veel succes.

Nigeriaanse overheid doneert computerapparatuur aan de school

De Sabon Layi school in Mangu in Nigeria ontving in januari een groot aantal computers, beamer en aanverwante apparatuur van de Nigeriaanse overheid. Voor de kinderen en de leerkrachten een prachtige aanwinst, waardoor ze in staat zijn met moderne methoden en internet de lessen te volgen en te geven. Uiteraard hopen we dat de overheid over gaat op structurele financiering, om de leerkrachten te kunnen betalen en voldoende leermiddelen aan te kunnen schaffen. 

Stichting Onésimus verbindt zich voor 3 jaar aan het HCH

Afgelopen jaar heeft Stichting Onésimus € 35.000,-  gedoneerd voor het Holland Children House. Ook voor 2022 en 2023 kunnen we rekenen op eenzelfde donatie. Het familiebedrijf Mateboer Groep BV uit Kampen is initiatiefnemer van de Stichting. Het doel van de stichting is charitatieve en algemeen nut beogende instellingen te ondersteunen, die gericht zijn op het welzijn van mensen. Enkele bestuursleden van Faridpur hebben inmiddels kennis gemaakt met directieleden van de Mateboer Groep. Ook hebben we een lezing verzorgd, om hen kennis te laten maken met onze projecten en met name met het HCH. We zijn Stichting Onésimus zeer erkentelijk voor deze bijzondere bijdragen de komende jaren. Daarmee is onze toezegging richting het HCH, namelijk € 35.000,- per jaar bijdrage in de exploitatiekosten in ieder geval tot en met 2023 verzekerd. 

Het spandoek, gemaakt voor sponsor Mateboer is een Bengaalse manier om hen te bedanken.  

 

 

Voorbereiding operaties voorjaar 2022 in Nigeria van start

Helaas kan de maart-missie 2022 naar Nigeria ook nu niet doorgaan vanwege Covid-19. Gelukkig worden er op dezelfde wijze als in het najaar van 2021 voorbereidingen getroffen om toch te kunnen opereren. Er is inmiddels de nodige expertise om de eenvoudige brandwondenoperaties zelf uit te voeren. Uiteraard blijft men daar hopen op terugkeer van een team uit Nederland, om de patiënten te opereren, die het team aldaar niet kan uitvoeren.