Categorie archief: Geen categoriedsadadsasa

CATEGORY

In Nigeria wordt weer geopereerd

Opnieuw is er binnenkort een screenings dag in Mangu in Nigeria. Met plaatselijke artsen en personeel kunnen er weer de nodige patiënten, met name kinderen, geopereerd worden. Van 20 maart tot 31 maart vinden de operaties plaats. Het is helaas nog steeds niet mogelijk om met een team vanuit Nederland daar te opereren. Er is teveel onrust, waardoor Buitenlandse zaken geen toestemming geeft om naar Nigeria te vertrekken. We zijn uiteraard blij dat de opgedane kennis tijdens de missies, ingezet wordt om patiënten te opereren. Zodra we beeldmateriaal en informatie over de voortgang ontvangen vanuit Mangu, plaatsen we dat op deze website.

Portret van Akhi

Akhi Akter, een meisje van 12, die nu de lagere school verlaten heeft. Akhi is een heel slim kind. Ze was de beste van 83 kinderen! Ze is ook goed in tekenen en zingen.
Akhi zit sinds haar zesde in het Holland Children House.

Ze woonde in een soort plaggenhutje voor ze in HCH kwam. Haar familie kon haar niet onderhouden en zeker niet naar school sturen.
Een oudere zus van haar zat ook in HCH, zij heeft de middelbare school afgemaakt en is nu getrouwd.
Akhi vindt het fijn in HCH, maar soms heeft ze wel heimwee naar haar familie. Gelukkig heeft ze drie goede vriendinnen met wie ze haar lief en leed kan delen: Bithi, Hafgsa en Mityali.
Ze wil eigenlijk graag voetballen, maar de andere meisjes zijn niet zo geïnteresseerd. Daarom speelt ze badminton met de andere meisjes.

Akhi 6 jaar

Ze wil graag leraar of journalist worden. Kinderen onderwijzen wil ze graag, maar ook nieuws verzamelen en delen met anderen.

Ze zit nu op de middelbare school, maar daar heeft ze het nog niet echt naar de zin, omdat er volgens haar geen discipline is bij de leerlingen en leerkrachten!

 

Akhi 12 jaar

Het HCH: vertrokken kinderen en nieuw opgenomen kinderen

De Covid pandemie heeft ook in Bangladesh hard toegeslagen. Vooral kinderen waren slachtoffer. De scholen waren 18 maanden gesloten. 30 000 mensen overleden.
Veel arbeiders raakten werkloos en keerden terug naar hun dorpen. Veel haalden hun kinderen vanuit het HCH naar huis om daar te helpen. 34 kinderen zijn na Covid niet terug gekomen naar het HCH.

In 2022 zijn er 34 kinderen opgenomen uit de Chittagong Hills, het meest onderontwikkelde en arme gebied van Bangladesh. Daar is gebrek aan de meest basale menselijke behoeften als onderwijs, gezondheidszorg en ook voedsel. Mensen moeten letterlijk naar een ziekenhuis gedragen worden drie uur ver weg. In de regentijd is dat vrijwel onmogelijk. Vanuit het HCH zijn 36 dorpsgemeenschappen bezocht. Een aantal kinderen zijn meegenomen naar Faridpur en opgenomen in het HCH.
We weten dat ze daar de kans krijgen om weer naar school te gaan, gezond te eten en liefdevol worden opgevangen.

Herinnering aan Rob Niemeijer

Op 8 november is Rob onverwacht overleden.

Rob Rob was anesthesist in het MCL en bij de krijgsmacht, maar voor ons was hij vooral onze anesthesist die vanaf 2003 zo vaak als hij kon meeging op de missies naar Faridpur en Mangu. In die uitdagende omstandigheden was hij in zijn element, altijd rustig, ook als het wel eens moeilijk was.
Uitermate plezierig om mee samen te werken.
Zijn laatste missie was naar Mangu in maart 2020, toen ze vanwege Covid snel moesten terugkeren.
We zullen zijn vakmanschap en kameraadschap enorm missen.

 

 

 

 

 

 

Rob tijdens zijn eerste missie in 2004                     Rob vooraan in het midden; team maart 2020

 

Solarsysteem ziekenhuis in Mangu in Nigeria in gebruik

Het Cocinziekenhuis in Mangu kan vanaf nu gebruikmaken van het solarsysteem, dat mede dankzij onze stichting aangeschaft kon worden.

   

 

 

 

Doordat we enige financiële reserve hadden omdat er nu een paar jaar geen operatieteam naar Nigeria ging, waren we in staat om tegemoet te komen aan de vraag voor zonnepanelen bij het ziekenhuis. De elektriciteitsvoorziening is in Nigeria zeer onstabiel. Regelmatig valt die uit. Voor een ziekenhuis is dat niet werkbaar. Vandaar de wens om zonnepanelen aan te brengen. We hebben dankzij de technische kennis van één van onze bestuursleden ook kunnen adviseren over de aanschaf. We gaan er van uit dat het ziekenhuis veel baat zal hebben bij deze installatie.

Team naar Bangladesh om te opereren

Op 6 november vertrekt er vanuit Nederland een plastisch-chirurgisch team om in Faridpur in Bangladesh te opereren. Vanwege de Covid-pandemie was dat een paar jaar niet mogelijk. Er gaan 4 plastisch chirurgen mee. Twee uit het MCL, specifiek voor de schisis operaties. En twee vanuit het team Haarlem/Beverwijk, die zich richten op herstel na brandwonden. Stichting Interplast Holland financiert deze missie. Plaatselijk ziekenhuispersoneel zal  samenwerken met dit team. Het team uit Nederland, bestaande uit ook nog ander medisch personeel, zal verblijven in het Holland Children House in Faridpur. We wensen hen een goede en geslaagde missie toe.

Operaties in Mangu in Nigeria gaan door

Opnieuw zal er in oktober door het plaatselijk team geopereerd worden. Inmiddels is er in het Cocin ziekenhuis de nodige ervaring met plastisch chirurgische operaties, mede dankzij Dr. Thomas. Vanwege de onveilige situatie in Nigeria kan er nog steeds geen team vanuit Nederland ondersteuning bieden. Zowel Stichting Interplast Holland als Stichting Faridpur betreuren dit, maar zijn verheugd dat de expertise die inmiddels in het Cocinziekenhuis aanwezig is, ingezet wordt. We hopen dat veel kinderen en volwassenen ook nu weer de kans krijgen om geopereerd te worden en daardoor een hogere levenskwaliteit terug krijgen.

Dank anonieme gever

Deze week ontvingen we met de post een geldbedrag van € 250,- uit een erfenis. In vertrouwen is ons dit toegezonden. Wij willen degene die dit namens de donateur heeft geregeld, hartelijk dank zeggen. U kunt erop vertrouwen dat we alle geldelijke bijdragen ten goede laten komen aan onze projecten in Nigeria en Bangladesh.

Zonnepanelen voor het Cocin ziekenhuis in Nigeria

Stichting Faridpur heeft het COCIN Ziekenhuis in Mangu ondersteund bij het ontwerp en de financiering van de aanschaf van een zonnepaneleninstallatie met onder andere 30 zonnepanelen en 15 accu’s voor energieopslag. De financiën hiervoor konden we uit onze reserve halen omdat Stichting Interplast Holland de kosten van de laatste operaties vrijwel volledig heeft betaald. Er kon vanwege Covid geen team van ons heen, maar er is wel geopereerd door een plaatselijk team.

      

 

 

 

 

 

 

Met deze installatie is het mogelijk dat het ziekenhuis volledig onafhankelijk wordt van het dure en onbetrouwbare openbare elektriciteitsnet.

Korte impressie van de operaties in Nigeria

Zoals eerder aangegeven is er in maart weer zelf een campagne georganiseerd met eigen artsen en operatiekamer personeel uit Nigeria.
Plastisch chirurg Dr. Thomas, die eigenlijk vanaf het begin al met onze teams samengewerkt heeft, had de leiding. Na de eerste selectie dag heeft hij in twee weken tijd een totaal van 70 patiënten geopereerd. Het betrof voor een heel groot deel weer misvormingen door brandwonden, maar deze keer ook veel schisis (hazenlip) patiëntjes.

         

 

 

 

 

 

 

Interplast Holland heeft weer het grootste deel van de kosten gedragen, waardoor zo veel mensen geholpen konden worden.  De meeste patiënten kunnen de kosten echt niet zelf opbrengen en er is geen goed verzekeringsstelsel.
Zo kunnen we toch in dit immense land, waar onder de bevolking grote armoede heerst, ons steentje bijdragen.