Rekeningnummer Faridpur

Rekeningnummer / IBAN NL20 RABO 0131 8419 98
t.n.v. Stichting Faridpur

De stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften nagenoeg of volledig ten goede te laten komen aan degenen voor wie de giften bedoeld zijn.