Kerstactie van de diaconie Winsum, Baard en Oosterlittens

De diaconie van bovengenoemde plaatsen heeft dit jaar extra aandacht aan Stichting Faridpur besteed. Voor dit doel was er een kraam gehuurd op de gezellige kerstmarkt in Winsum op zaterdag 10 december, waar door een aantal dames allerlei zelf gebakken taarten en koeken werden verkocht. Het was een succes! Alles werd verkocht. Veel mensen wilden wel iets lekkers voor het weekend kopen. De dames bleven niet met de gebakken taart zitten!

Namens de Stichting Faridpur verkochten Neeltje Spronk en Thea van Raaij ook sieraden en sjaals.

De opbrengst van de taarten en zo was voor de Stichting Faridpur € 410,-

De opbrengst van de sieraden en sjaals was € 112,-.

Samen een heel mooi bedrag. Veel dank aan de dames in Winsum , die dit voor ons hebben gedaan!