Sabon Layi school update

Inmiddels hebben we in Mangu een contactpersoon, in de persoon van Victoria Madueke, die een aantal keren per jaar de school bezoekt en met het hoofd van de school, mevrouw Rhoda overlegt over de voortgang en onze vragen bespreekt.
Victoria zal een telefoon aanschaffen voor de school, zodat ze ook telefonisch kan overleggen met Rhoda. De communicatie verloopt namelijk lastig. Het aanschaffen van een telefoon is te duur voor de school.

Tijdens het laatste bezoek van Victoria aan de school op 17 juni is uitgebreid gesproken over het  terugkoppelen van gebeurtenissen op school en over de besteding van de door ons toegestuurde gelden. Rhoda heeft overzichten naar ons verzonden over de besteding van het geld dat wij hebben overgemaakt. Er is voedsel ingekocht, kleding en lesmaterialen aangeschaft voor de kinderen die in het internaat verblijven.
Samen hebben Victoria en Rhoda plannen uitgewisseld om meer kinderen naar het internaat te halen. En er is gesproken over het 70-jarig bestaan van de school.

 

 

 

 

 

Rhoda vertelde dat ter ere van de internationale dag voor lichamelijk gehandicapten  de kinderen zijn uitgenodigd in Jos om die dag te vieren.