Ontwikkelingen Sabon Layi school in Mangu in Nigeria

Afgelopen jaren is het lastig geweest om de salarissen van de leerkrachten en ander personeel van de school in Mangu te betalen. Veel leerkrachten zijn zo betrokken dat ze hun werk doen zonder daarvoor regelmatig salaris te ontvangen. Van regeringswege wordt de school niet gesubsidieerd, zoals we dat hier gewend zijn.
Er is goed contact tussen de school en het Cocin Hospital. Het  ziekenhuis is genegen om de school financieel te ondersteunen en betaalt het salaris van het niet-onderwijzend personeel.
Verder heeft de regering toestemming gegeven om de secundary school te starten en deze is examenschool geworden voor de jongste groepen.
Wij, als Stichting Faridpur, ondersteunen de huisvesting en verzorging van de leerlingen met een beperking die in het internaat wonen. Per leerling stellen we € 100,- beschikbaar. Op dit moment gaat het om 42 leerlingen op de primary school en 20 leerlingen op de secundary school. Waar mogelijk kunnen we indien we genoeg donaties ontvangen, de school en het internaat ondersteunen wat betreft lesmaterialen, computers, meubels, matrassen, enz.