Bestuur Faridpur

Contactadres en contactgegevens:
Ankie Galama (secretaris)
Dokter Kijlstraweg 24
9063 JC Mûnein
telefoon: 058-256 2000
e-mail: info@faridpur.nl

Wie zijn wij als bestuur
Ons bestuur bestaat momenteel uit vier personen. Wij willen onszelf nader voorstellen aan u als lezer van de website en betrokkene bij Faridpur.

Secretaris Ankie Galama

 

 

 

 

 

Mijn naam is Ankie Galama. Ik ben in 2016 toegetreden tot het bestuur, nadat de vorige secretaris afscheid nam. In april van datzelfde jaar ging ik met pensioen, nadat ik als preventiefunctionaris gezondheid zo’n 15 jaar bij de GGD had gewerkt. Daarvoor en tussendoor heb ik als beleidsfunctionaris en als belangenbehartiger gezondheidszorg ervaring opgedaan. Mijn werkzame leven bestond deels uit veel vergaderen, waarin ik allerlei rollen wel heb opgepakt. Eenmaal met pensioen had ik besloten niet weer in een bestuur te gaan. Genoeg vergaderd in mijn leven! Ik werd vrijwilliger bij het Fries Museum. Totdat Stichting Faridpur mij vroeg. Tegen een ideële stichting als Faridpur wilde ik geen ‘nee’ zeggen en zo ben ik secretaris geworden. In januari 2017 ben ik als bestuurslid mee geweest naar Bangladesh. Dat is een onvergetelijke ervaring geweest. Ik heb van heel dichtbij mogen meemaken hoe er geopereerd werd, hoeveel schrijnende situaties zich voordeden. Hoe moeders en vaders met hun kindjes met schisis en verminkingen als gevolg van brandwonden van heinde en ver kwamen om hun kinderen te laten opereren. Verder heb ik het Holland Children House als oase in een armoedige en overvolle, vervuilde stad mogen bewonderen. Met liefde en zorg worden daar voornamelijk weeskinderen opgevangen en kunnen ze scholing volgen. Mijn motivatie om voor Faridpur te werken is door deze ervaring enorm toegenomen. Een verrijking.

Penningmeester Dick van der Duijn Schouten

 

 

 

 

 

 

Ik ben Dick van der Duijn Schouten (1948) en sinds 2016 penningmeester van Stichting Faridpur. Voor mijn pensioen heb ik in mijn werkzame leven als elektrotechnisch en bedrijfseconomisch ingenieur in de industrie en advieswereld gewerkt.

Toen de toenmalige voorzitter Jos Nijkrake mij benaderde voor deze functie had ik enige twijfel omdat ik geen medische achtergrond had en Faridpur nauwelijks kende. Maar dat veranderde al gauw toen ik betrokken raakte bij de activiteiten die de stichting organiseerde om fondsen te werven voor de verschillende doelen in Bangladesh en Nigeria. In oktober 2017 had ik de mogelijkheid om mee te gaan met een medisch team naar Mangu en van dichtbij mee te maken hoe de medici te werk gingen bij de voorbereiding en de uitvoering van plastisch chirurgische operaties. Het leed van de slachtoffers van brandwonden, ziekten en aangeboren afwijkingen en hoe de lokale bevolking daarmee omging maakte diepe indruk op mij. Wat een dankbaarheid en intense vreugde van de patiënten en hun familie zagen we daar.

Gelukkig kon ik me ter plaatse nuttig maken met de inspectie van de nieuwbouw van het ziekenhuislaboratorium, het herstellen van een stroomstoring en de reparatie van elektrische apparatuur in het ziekenhuis en de gehandicaptenschool.

Als penningmeester zie ik het als mijn taak zo transparant mogelijk de ontvangen donaties en de uitgaven voor de medische en onderwijsactiviteiten weer te geven aan de collega bestuursleden en voor de officiële verslaglegging in de vorm van begrotingen en jaarrekeningen zorg te dragen. In de praktijk betekent dat, dat ik samen met de andere bestuursleden regelmatig overleg over alle activiteiten die we nodig achten om Stichting Faridpur ze goed mogelijk te laten functioneren teneinde “Mensen met een beperking en kansarme kinderen een toekomst te helpen opbouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing.”

Algemeen bestuurslid Cees Spronk

 

 

 

 

 

 

Ik ben Cees Spronk, bestuurslid van de Stichting Faridpur.
Na mijn studie geneeskunde zijn mijn vrouw Neeltje en ik vertrokken naar Nigeria, waar we zes jaar gewerkt hebben in het Mangu Leprosy and Rehabilitation Centre.
Vervolgens van 1980 tot 1986 opleiding tot plastisch chirurg en daarna als zodanig tot mijn pensioen in 2010 werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden.
Het contact met Afrika is altijd gebleven en na een bezoek aan Faridpur in Bangladesh ook daar actief geworden.

We hebben in 2001 de Stichting Faridpur opgericht, primair om het medisch werk te ondersteunen. Tot 2016 was Neeltje bestuurslid en toen zij stopte ben ik haar opgevolgd.
Vanaf 2000 hebben we jaarlijks missies met een plastisch-chirurgisch team georganiseerd naar Faridpur en later ook naar Nigeria. Aan de meeste missies heb ik zelf deelgenomen.
In 2019 was mijn laatste actieve deelname, waarna ik het scalpel heb neergelegd.

Als bestuurslid ben ik nog actief betrokken bij de organisatie van de missies, nu in samenwerking met Interplast Holland. Ook geef ik nog graag presentaties over het werk van onze stichting.

Algemeen bestuurslid Annet Brouwer                                                

 

 

2-de van links is Annet in Nigeria 2019

 

 

Ik ben Annetta Brouwer- Kersies , 58 jaar en werkzaam in het MCL als operatie assistent.
Begin dit jaar ben ik gevraagd om als bestuurslid deel te nemen aan de stichting.
Ik heb toegezegd omdat ik weet hoeveel deze stichting betekend voor de mensen in Mangu en in Faridpur. Ik ben namelijk al sinds 2007 meerdere malen mee geweest naar Mangu om daar als operatie assistent te werken en collega’s daar te onderwijzen.
Dit is altijd een hele dankbare taak en iedere keer als je komt, voelt het een beetje als thuiskomen.
In 2022 ben ik voor het eerst ook mee geweest naar Faridpur als ondersteuning van de plastisch chirurgen die daar vele kinderen en volwassenen hebben geopereerd. 
Beste lezers, het is met geen computer te beschrijven wat er met je gebeurt als je een cultuur binnenstapt, die zo hoopvol opkijkt naar de dokters. Gaan jullie ons helpen alstublieft!
De Stichting is afhankelijk van de donaties. Zonder dat kan ze niet helpen, alles gaat ook naar de twee plaatsen waar ik geweest ben en dat maakt dat ik me voor deze stichting wil inzetten.