Donatie van de Diaconie Lankmeamert

Op 3 december mochten Dr. Cees Spronk en Greetje Ypma, beide bestuurslid van Stichting Faridpur, een cheque van € 2000,- in ontvangst nemen van de Diaconie Lankmeamert. De Hervormde kerken van Baard, Easterlittens en Winsum vormen samen de Hervormde Streekgemeente “Lank Meamert” en hebben één gezamenlijke diaconie. Onze stichting is zeer verheugd met deze donatie, die speciaal bestemd is voor het medisch werk in Nigeria. Zonder onze financiële ondersteuning van de operaties die we daar verrichten, zouden veel kinderen en mensen met ernstige brandwonden, schisis en andere afwijkingen niet geopereerd kunnen worden. Wij dragen per operatie € 50,- bij. Vanaf deze plaats hartelijk dank voor deze donatie.