Herinnering aan Rob Niemeijer

Op 8 november is Rob onverwacht overleden.

Rob Rob was anesthesist in het MCL en bij de krijgsmacht, maar voor ons was hij vooral onze anesthesist die vanaf 2003 zo vaak als hij kon meeging op de missies naar Faridpur en Mangu. In die uitdagende omstandigheden was hij in zijn element, altijd rustig, ook als het wel eens moeilijk was.
Uitermate plezierig om mee samen te werken.
Zijn laatste missie was naar Mangu in maart 2020, toen ze vanwege Covid snel moesten terugkeren.
We zullen zijn vakmanschap en kameraadschap enorm missen.

 

 

 

 

 

 

Rob tijdens zijn eerste missie in 2004                     Rob vooraan in het midden; team maart 2020