Koninklijke onderscheiding Cees en Neeltje Spronk

Op dinsdag 26 april 2016 zijn Cees en Neeltje Spronk in Burgum koninklijk onderscheiden: ze zijn beiden tot ridder in de Orde van Oranje Nassau gepromoveerd.
De versierselen werden hen opgespeld door burgemeester Evert ter Keurs van Tytjerkstradiel.
De heer Shamim Hacque, met wie wij veel samenwerken in Faridpur/ Bangladesh, was speciaal voor deze gelegenheid overgevlogen.

Wij wensen Cees en Neeltje van harte geluk met deze zeer bijzondere onderscheiding.
Wij hopen dat zij zich nog vele jaren inzetten voor de mensen in Nigeria en Bangladesh.

Bestuur Stichting Faridpur.