Categorie archief: Actueeldsadadsasa

CATEGORY

Faridpur CBF-Erkend Goed Doel

Op 1 november 2016 is de Stichting Faridpur door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als een goede doelen Stichting. Onze Stichting ziet dit als een waardering voor onze belangeloze inzet in zowel Bangladesh als in Nigeria.

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat Stichting Faridpur zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden. Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen:
Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of www.cbf.nl.

Moeder Teresa Prijs 2016 voor Shamim Haque

Hier op de foto ziet u hoe Shamim Haque, voorzitter van onze zusterstichting in Faridpur (de Faridpur Welfare Foundation), de Moeder Teresa Prijs 2016 ontvangt voor zijn onvolprezen sociale werk.
Hij is de medestichter van het Holland Children House en draagt in Faridpur/Bangladesh zorg voor de organisatie daar ter plaatse van de gratis Plastic Surgery Camps van dokter Cees Spronk en zijn medische teams.

bangladesh-uitreiking-mother-teresa-award

Koninklijke onderscheiding Cees en Neeltje Spronk

Op dinsdag 26 april 2016 zijn Cees en Neeltje Spronk in Burgum koninklijk onderscheiden: ze zijn beiden tot ridder in de Orde van Oranje Nassau gepromoveerd.
De versierselen werden hen opgespeld door burgemeester Evert ter Keurs van Tytjerkstradiel.
De heer Shamim Hacque, met wie wij veel samenwerken in Faridpur/ Bangladesh, was speciaal voor deze gelegenheid overgevlogen.

Wij wensen Cees en Neeltje van harte geluk met deze zeer bijzondere onderscheiding.
Wij hopen dat zij zich nog vele jaren inzetten voor de mensen in Nigeria en Bangladesh.

Bestuur Stichting Faridpur.

Laatste kerstmarkt Faridpur groot succes!

De laatste kerstmarkt van Stichting Faridpur, zorgboerderij It Aventoer en ouderinitiatief It Lijsket op vrijdag 11 december 2015 is een groot succes geworden!

De kerstmarkt was weer, net als vorig jaar, bij zorgboerderij It Aventoer van Antsje en Gerke Postma. Zij hadden vooraf al heel wat gedaan om de kerstmarkt in hun zorgboerderij mogelijk te maken. Ook waren ze erg actief geweest met het maken van allerlei dingen voor de verkoop, zoals houten kerstbomen, kabouters van boomstammetjes en handige kratjes voor het opbergen van openhaardhout. Met de cliënten samen hadden ze wel liefst 31 appeltaarten gebakken! Verder hadden ze heel wat geld opgehaald bij sponsoren.

De kerststukjes werden bij Cees en Neeltje Spronk gemaakt. Door weer en wind kwamen de dames hier vijf weken lang om weer heel wat kransen en kerstukjes te maken.

De dag zelf stonden alle vrijwilligers en vrijwilligsters klaar bij hun diverse stands voor de verkoop van o.a. de lootjes voor de “Altijd Prijs” loterij, de kerststukjes, de erwtensoep, de oliebollen. Er was weer heel wat werk verricht! De hele dag was het gezellig druk. Om zes uur ’s avonds was de erwtensoep uitverkocht en moesten de dames van de prijzentafel nieuwe prijsjes in orde maken voor de loterij.

Na afloop werd bij een gezellig samenzijn de opbrengst bekend gemaakt. Deze was € 11.155.,-. Een geweldig resultaat! Het geld zal zijn in zijn geheel naar het Kindertehuis van Stichting Faridpur in Bangladesh gaan.

Stichting Faridpur bedankt iedereen, die aan deze en vorige kerstmarkten heeft meegewerkt en al onze trouwe bezoekers voor de geweldige support die u ons gaf. De Stichting Faridpur gaat wel door met haar activiteiten om geld in te zamelen voor het kindertehuis in Bangladesh en voor de ziekenhuiskosten van de geopereerde patienten in Nigeria.

 

Tuinfair Faridpur 2015

30 mei 2015 was het de laatste keer dat Neeltje Spronk de Tuinfair voor Faridpur organiseerde in haar sfeervolle tuin. Neeltje heeft zich 15 jaar onvermoeibaar ingezet voor de Stichting Faridpur, maar ze heeft besloten na 2015 niet meer een tuinfair in haar tuin houden.

Deze laatste tuinfair heeft € 5.400 opgebracht! Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar! We zijn erg blij met dit resultaat. De dag begon met flinke hagelbuien, maar al snel klaarde het gelukkig op. Er waren weer heel wat stalletjes ingericht, je kon er heerlijk dwalen door de prachtige tuin en natuurlijk was er ook van alles voor de inwendige mens te koop. Er kwamen veel mensen op af en het was gezellig. Heel veel vrijwilligers hebben jaarlijks bijgedragen aan deze fairs. Zonder hen was het organiseren hiervan niet mogelijk geweest en hadden de ontvangers in de verre landen moeten afzien van de hulp die het echtpaar Spronk geboden heeft. Iedereen heel erg bedankt!

De Stichting Faridpur blijft wel voortbestaan om met haar activiteiten geld in te zamelen voor het kindertehuis in Bangladesh en voor de ziekenhuiskosten van de geopereerde patienten in Nigeria.

Kerstmarkt 2014 op vrijdag 12 december

De jaarlijkse kerstmarkt voor Stichting Faridpur, georganiseerd door de zorgboerderijen It Aventoer, Moai Seldsum, Ouderinitiatief It Lijsket en Stichting Faridpur heeft € 8022,- opgebracht. Ondanks storm en regen was het de hele dag een gezellige drukte.

Kerstmarkt 2014

Misschien juist vanwege het slechte weer werd er volop genoten van de koffie met appelgebak, van de oliebollen en de snert. `s Middags was er mooie livemuziek. De door de vrijwilligers van Stichting Faridpur gemaakte kerststukken en de artikelen van It Aventoer, Moai Seldsum en It Lijsket vonden gretig aftrek.

Dankzij de inzet van alle vrijwilligers is het weer een zeer geslaagde dag geweest. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het kindertehuis in Bangladesh, waar honderd straat- en weeskinderen geholpen worden om een zelfstandige toekomst op te bouwen. Voor dit doel is er het afgelopen jaar een school voor beroepsonderwijs bij het kindertehuis gerealiseerd, die mede gefinancierd is door de Stichting Faridpur.

In februari 2015 gaat Cees Spronk met zijn medisch team weer naar Faridpur. Neeltje Spronk, die ook mee gaat, zal zich dan weer bezighouden met het kindertehuis.

Bedankbrief

Wij willen graag iedereen, die met een donatie bijdraagt aan de projecten van de Stichting Faridpur, een bedankbrief sturen. Wij doen alle mogelijke moeite om het adres van deze gevers te achterhalen, maar door de privacy-regels van de Rabobank lukt dit helaas niet altijd. Wij vinden dit heel jammer, maar we hopen dat u er begrip voor heeft. Donaties van meer dan € 1000,- van organisaties en stichtingen worden op deze site vermeld bij Steun ons.