Categorie archief: Actueeldsadadsasa

CATEGORY

Nieuwsbrief Stichting Faridpur – oktober 2023

Nationale kinderdag in Bangladesh: 17 maart 2023

Op 17 maart was het Nationale Kinderdag in Bangladesh. Op die dag wordt de geboortedag van de grondlegger van Bangladesh gevierd. Shamim kwam naar het HCH om deze dag met de kinderen en moeders te vieren

.

Viering van Koningsdag in het HCH: 27 april 2023

Op 27 april werd in Het Holland Children House in Faridpur in Bangladesh Koningsdag gevierd. Onze koning Willem Alexander werd 56 jaar en daar werd in het HCH uitgebreid bij stilgestaan. Iedereen was in het oranje gekleed en Shamim bezocht op die dag het HCH om dit met de kinderen te vieren. Op deze wijze voelen ze zich verbonden met Nederland, in het bijzonder met onze Stichting.

Portret van Johny uit Bangladesh: mei 2023

Johny Tripura is 8 jaar en zit in klas 1. Zijn oudste zusje Juthi verblijft ook in het HCH en zit in klas 3. Zijn moeder en jongste zusje Kumari wonen in Bandorban. Vader is overleden.

Johny kwam in het HCH toen hij vijf jaar oud was. Bandorban is een stamgebied dat erg afgelegen en moeilijk te bereiken is. Het ouderlijk huis ligt op een heuvel en omvat een grote kamer, gescheiden door een scheidingswand en gemaakt van bamboe en hout. De oom van Johny steunde het gezin. In Bandorban moest Johny zijn zus helpen met het huishouden, zoals schoonmaken en water halen dat uit de heuvels naar beneden stroomt.
Johny speelt graag verstoppertje.

Johny woont graag in het HCH. Hij mist zijn moeder en jongere zusje soms. Een klasgenoot genaamd Islam is zijn beste vriend in het HCH. Mango is zijn favoriete eten. Hij is enthousiast omdat er dit seizoen veel geoogst kunnen worden in de tuin bij het HCH.
Hij wil in de toekomst kostwinner worden, zodat hij zijn gezin kan onderhouden. Johnny vindt zijn school leuk; “Keya Teacher” is zijn favoriete leraar

We hebben hun gebied in januari 2022 bezocht en zoals we hebben geconstateerd, zijn de stammen erg arm. Ze werken maar vier maanden per jaar. Er is geen elektriciteit, er zijn geen wegen, zelfs geen scholen in dit gebied. Ze kunnen nauwelijks voorzien in hun basisbehoeften zoals voedsel, behandeling en onderwijs. Holland Children House is de plek waar deze stamkinderen leren dromen.

Mangu

Vanaf half mei zijn er onlusten en schiet- en moordpartijen aan de gang rond Mangu. Hele dorpen worden platgebrand. Ook in de buurt van het ziekenhuis, net over de rivier was het onrustig. Ook daar moorden en afbranden van huizen.
Het ziekenhuis is ontruimd en afgesloten geweest. Intussen is het weer geopend, onder bewaking door politie en militairen. Stafleden zijn weer teruggekeerd naar hun huizen. Patiënten komen mondjesmaat weer terug.

Het is de bedoeling om van 23 oktober tot 3 november weer een ‘plastic surgery camp’ te organiseren met Dr. Thomas als chirurg. Dit wordt afgekondigd in kerken, moskeeën en andere publieke centra. De hoop is dat er veel patiënten zullen komen en dat iedereen kan zien dat de situatie weer normaliseert.

School

Vanwege de onlusten is de school in mei gesloten. In september is het nieuwe schooljaar begonnen en zijn de meeste leerlingen weer terug.

Solar systeem

In oktober 2022 heeft het COCIN ziekenhuis een zonnepanelen installatie met 30 panelen in gebruik genomen. Deze installatie kan ook voldoende energie leveren als het openbare net uitgeschakeld wordt, wat dagelijks voorkomt, of als de spanning van dat net te laag wordt, wat ook bijna dagelijks gebeurt.

Met de zonnepanelen installatie bespaart het ziekenhuis op stroomkosten van het openbare net en op de dure brandstofkosten van het dieselaggregaat. Dankzij een pakket van zes accu’s wordt een deel van de opgewekte zonenergie tijdelijk opgeslagen voor gebruik in de nacht of tijdens weersomstandigheden waarbij geen energie wordt opgewekt.

Tijdens omstandigheden waarin veel elektrische energie nodig is kan ook de dieselgenerator nog worden bijgeschakeld. Gedurende het eerste bedrijfsjaar heeft de installatie naar behoren gefunctioneerd. Stichting Faridpur heeft technische adviezen verzorgd ten aanzien van de omvang van de installatie en heeft de installatie bekostigd (€ 17.800,-).

Faridpur CBF-Erkend Goed Doel

Op 1 november 2016 is de Stichting Faridpur door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als een goede doelen Stichting. Onze Stichting ziet dit als een waardering voor onze belangeloze inzet in zowel Bangladesh als in Nigeria.

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat Stichting Faridpur zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden. Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen:
Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of www.cbf.nl.

Moeder Teresa Prijs 2016 voor Shamim Haque

Hier op de foto ziet u hoe Shamim Haque, voorzitter van onze zusterstichting in Faridpur (de Faridpur Welfare Foundation), de Moeder Teresa Prijs 2016 ontvangt voor zijn onvolprezen sociale werk.
Hij is de medestichter van het Holland Children House en draagt in Faridpur/Bangladesh zorg voor de organisatie daar ter plaatse van de gratis Plastic Surgery Camps van dokter Cees Spronk en zijn medische teams.

bangladesh-uitreiking-mother-teresa-award

Koninklijke onderscheiding Cees en Neeltje Spronk

Op dinsdag 26 april 2016 zijn Cees en Neeltje Spronk in Burgum koninklijk onderscheiden: ze zijn beiden tot ridder in de Orde van Oranje Nassau gepromoveerd.
De versierselen werden hen opgespeld door burgemeester Evert ter Keurs van Tytjerkstradiel.
De heer Shamim Hacque, met wie wij veel samenwerken in Faridpur/ Bangladesh, was speciaal voor deze gelegenheid overgevlogen.

Wij wensen Cees en Neeltje van harte geluk met deze zeer bijzondere onderscheiding.
Wij hopen dat zij zich nog vele jaren inzetten voor de mensen in Nigeria en Bangladesh.

Bestuur Stichting Faridpur.

Laatste kerstmarkt Faridpur groot succes!

De laatste kerstmarkt van Stichting Faridpur, zorgboerderij It Aventoer en ouderinitiatief It Lijsket op vrijdag 11 december 2015 is een groot succes geworden!

De kerstmarkt was weer, net als vorig jaar, bij zorgboerderij It Aventoer van Antsje en Gerke Postma. Zij hadden vooraf al heel wat gedaan om de kerstmarkt in hun zorgboerderij mogelijk te maken. Ook waren ze erg actief geweest met het maken van allerlei dingen voor de verkoop, zoals houten kerstbomen, kabouters van boomstammetjes en handige kratjes voor het opbergen van openhaardhout. Met de cliënten samen hadden ze wel liefst 31 appeltaarten gebakken! Verder hadden ze heel wat geld opgehaald bij sponsoren.

De kerststukjes werden bij Cees en Neeltje Spronk gemaakt. Door weer en wind kwamen de dames hier vijf weken lang om weer heel wat kransen en kerstukjes te maken.

De dag zelf stonden alle vrijwilligers en vrijwilligsters klaar bij hun diverse stands voor de verkoop van o.a. de lootjes voor de “Altijd Prijs” loterij, de kerststukjes, de erwtensoep, de oliebollen. Er was weer heel wat werk verricht! De hele dag was het gezellig druk. Om zes uur ’s avonds was de erwtensoep uitverkocht en moesten de dames van de prijzentafel nieuwe prijsjes in orde maken voor de loterij.

Na afloop werd bij een gezellig samenzijn de opbrengst bekend gemaakt. Deze was € 11.155.,-. Een geweldig resultaat! Het geld zal zijn in zijn geheel naar het Kindertehuis van Stichting Faridpur in Bangladesh gaan.

Stichting Faridpur bedankt iedereen, die aan deze en vorige kerstmarkten heeft meegewerkt en al onze trouwe bezoekers voor de geweldige support die u ons gaf. De Stichting Faridpur gaat wel door met haar activiteiten om geld in te zamelen voor het kindertehuis in Bangladesh en voor de ziekenhuiskosten van de geopereerde patienten in Nigeria.

 

Tuinfair Faridpur 2015

30 mei 2015 was het de laatste keer dat Neeltje Spronk de Tuinfair voor Faridpur organiseerde in haar sfeervolle tuin. Neeltje heeft zich 15 jaar onvermoeibaar ingezet voor de Stichting Faridpur, maar ze heeft besloten na 2015 niet meer een tuinfair in haar tuin houden.

Deze laatste tuinfair heeft € 5.400 opgebracht! Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar! We zijn erg blij met dit resultaat. De dag begon met flinke hagelbuien, maar al snel klaarde het gelukkig op. Er waren weer heel wat stalletjes ingericht, je kon er heerlijk dwalen door de prachtige tuin en natuurlijk was er ook van alles voor de inwendige mens te koop. Er kwamen veel mensen op af en het was gezellig. Heel veel vrijwilligers hebben jaarlijks bijgedragen aan deze fairs. Zonder hen was het organiseren hiervan niet mogelijk geweest en hadden de ontvangers in de verre landen moeten afzien van de hulp die het echtpaar Spronk geboden heeft. Iedereen heel erg bedankt!

De Stichting Faridpur blijft wel voortbestaan om met haar activiteiten geld in te zamelen voor het kindertehuis in Bangladesh en voor de ziekenhuiskosten van de geopereerde patienten in Nigeria.

Kerstmarkt 2014 op vrijdag 12 december

De jaarlijkse kerstmarkt voor Stichting Faridpur, georganiseerd door de zorgboerderijen It Aventoer, Moai Seldsum, Ouderinitiatief It Lijsket en Stichting Faridpur heeft € 8022,- opgebracht. Ondanks storm en regen was het de hele dag een gezellige drukte.

Kerstmarkt 2014

Misschien juist vanwege het slechte weer werd er volop genoten van de koffie met appelgebak, van de oliebollen en de snert. `s Middags was er mooie livemuziek. De door de vrijwilligers van Stichting Faridpur gemaakte kerststukken en de artikelen van It Aventoer, Moai Seldsum en It Lijsket vonden gretig aftrek.

Dankzij de inzet van alle vrijwilligers is het weer een zeer geslaagde dag geweest. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het kindertehuis in Bangladesh, waar honderd straat- en weeskinderen geholpen worden om een zelfstandige toekomst op te bouwen. Voor dit doel is er het afgelopen jaar een school voor beroepsonderwijs bij het kindertehuis gerealiseerd, die mede gefinancierd is door de Stichting Faridpur.

In februari 2015 gaat Cees Spronk met zijn medisch team weer naar Faridpur. Neeltje Spronk, die ook mee gaat, zal zich dan weer bezighouden met het kindertehuis.