Leprazorg in Mangu-Nigeria

In 2023 werden ongeveer 155 leprapatiënten behandeld in het Cocin ziekenhuis in Mangu, Nigeria. 85 patiënten werden gescreend voor zowel lepra als huidziektes.
42 oud-patiënten kwamen voor een controle en 8 patiënten werden nieuw gediagnosticeerd.
Verder werden een aantal patiënten gezien vanwege medicatie, het ontwikkelen van zweren, amputatie van een deel van het been en gezondheidsconditie.

     

 

 

 

 

 

 

Leprapatiënt voor                                                   en na behandeling
Deze jonge vrouw heeft een heftige ontstekingsreactie in het gezicht. Zij heeft langdurig prednison nodig. Dit wordt betaald vanuit onze bijdrage.