Leprazorg krijgt extra ondersteuning

Oorspronkelijk was het COCIN Hospital and Rehabilitation Centre een lepracentrum.
Terwijl het steeds meer een algemeen ziekenhuis werd, bleef de zorg voor lepra patiënten bestaan; met name de complicaties die optreden bij lepra patiënten hebben speciale behandeling nodig. Bovendien worden er orthopedisch schoeisel en revalidatiehulpmiddelen gemaakt.
Tot 2018 werd dit werk ondersteund door de Nederlandse Leprastichting, maar die trok zich terug uit Nigeria. Er ontstond een groot probleem. Je kunt patiënten de noodzakelijke zorg niet onthouden, maar ze hebben geen geld om te betalen. Als Stichting Faridpur hebben wij besloten om met de steun van Arend van de Venis, van 1982 t/m 1986 lepra-arts in Mangu, ons het lot van de lepra patiënten daar aan te trekken.
Wij ondersteunen de zorg voor de lepra patiënten met € 3000.- per jaar.