Missie Nigeria geslaagd

Medische missie Nigeria geslaagd.
Van 7 tot 29 oktober 2017 is er weer een team naar Nigeria geweest om daar te opereren en de school en het internaat te ondersteunen.
Na een goedverlopen reis met een overnachting in een guesthouse in Abuja, de hoofdstad van Nigeria, en een lange autorit op zondag 8 oktober j.l. waarbij we een eerste indruk van woonplaatsen en landschappen, mensen en verkeer kregen, arriveerden we in het guesthouse van het ziekenhuis.

Het guesthouse van het COCIN-ziekenhuis is een vrij nieuw gebouw; voor onze begrippen eenvoudig, maar in vergelijking met andere huizen goed uitgerust en keurig verzorgd.
Het bevat. zes 2-persoonskamers met elk een badkamer, met douche of badkuip, verder een huis-/zitkamer , een keuken en een eenpersoonsslaapkamer voor huishoudelijk personeel.

Activiteiten Operatieteam
Op maandag werden de intakegesprekken gehouden met de patiënten. Daarbij werden tevens de afspraken gemaakt op welke data de patiënten geopereerd zouden worden.
We zagen een grote verscheidenheid in gevallen: o.a. ernstige brandwonden, zware verminkingen door elektrocutie, hazenlippen, kinderen met vergroeide vingers en ook mensen die cosmetische correcties wensten, behoorlijk wat kinderen beneden de 2 jaar (vaak met hazenlipjes). Een deel van de patiënten werd doorverwezen naar andere specialisten bijvoorbeeld: misvormd kind met gespeten schedel, zika-baby, mensen met strottenhoofdafwijkingen en een jongetje zonder uitwendige testikels dat vermoedelijk een meisje is.
Wat een vreselijke ellende zie je op zo’n dag langskomen en wat frusterend dat niet alle mensen geholpen kunnen worden.
Vanaf dinsdag begon het team met de operaties, ca 11-12 stuks per dag. In het begin moesten de teamleden nog op elkaar inspelen, waardoor ze een paar lange werkdagen maakten, maar geleidelijk aan liep het steeds beter. Rond 18.00 uur kwamen ze meestal terug in het guesthouse. Na het avondeten werd dan nog het operatieprogramma voor de volgende dag besproken.
Op de zaterdag van de eerste week werden ook nog een paar operaties uitgevoerd. Deze heb ik ook bijgewoond en daarvan heb ik verscheidene foto’s gemaakt.

Mangu 2017 patiënten wachten op diagnose


Het was wel indrukwekkend alle mensen zo geconcentreerd aan het werk te zien en ook verbazingwekkend dat een menselijk lichaam kan herstellen van de zware ingrepen.
Triest was het te horen, dat sommige patiënten met brandwonden er na het verwijderen van verband te slecht aan toe bleken te zijn om geopereerd te worden en in maart of oktober volgend jaar maar zouden moeten terugkomen, als ze dan tenminste nog leven.
Vrijdagmiddag van de tweede week waren alle patiënten behandeld: in totaal zijn er 121 operaties plastische chirurgie verricht, sommige patienten hebben meer dan één operatie ondergaan.
Het team bestond uit:
• 3 plastische chirurgen: Cees Spronk, Rens Huisinga en Lesley Bouwers (assistent plastisch chirurg);
• 2 anesthesiologen: Gert Scheepstra en Paul Michel de Grood;
• 2 operatie verpleegkundigen: Clemens Herbrink en Fatima Ben Bouazza;
• 1 anesthesie-assistente; Gaby Eichhorn;
• Stichting Faridpur; Neeltje Spronk en Dick van der Duijn Schouten.

Activiteiten Neeltje en Dick
Neeltjes belangstelling en zorg ging sterk uit naar de school voor gehandicapten.
Het personeel had wegens de slechte economische situatie al een tijdlang geen salaris gekregen en men begon te twijfelen aan de voortbestaansmogenlijkheden van de school.
Onze contante bijdrage van € 1.250,- waarvan € 250,- voor boeken was dan ook zeer welkom.
Neeltje en ik gingen een ochtend met een paar jonge leraren naar Mangu om te internetten op zoek naar Nigeriaanse organisaties die geld voor de school zouden kunnen doneren.

Mangu 2017 leerlingen en leraren school


Ik had wat technisch gereedschap mee genomen van huis en was daarmee in staat diverse storingen aan apparatuur van school en ziekenhuis te analyseren en te verhelpen.
Op donderdag in de tweede week trad er een grote stroomstoring in de ziekenhuis installatie op. Samen met de elektrotechnische monteur van het ziekenhuis hebben we de plaats en de oorzaak van die storing kunnen vaststellen: een beschadiging in een ondergrondse kabel had tot een volledige kortsluiting geleid.

Veel mensen kwamen Neeltje en mij op het ziekenhuisterrein tegemoet om ons te bedanken voor de komst van het operatieteam en om, als ze Neeltje nog kenden van vroeger, onderling verhalen uit te wisselen.

Overige activiteiten
De avonden bestonden vooral uit onderlinge gesprekken over medische en persoonlijke ervaringen, lezen en kaartspelen.
Op de vrije zaterdag van de eerste week een gezamelijke wandeling door het akkerlandschap naar de rivier.

Op zondagmorgen het bijwonen van een kerkdienst die ruim 2 uur duurde. Het leek af en toe wel een feest wegens de zingende en swingende mensen als ze naar voren liepen om een collectegift af te geven. Er werkten ook een paar bandjes mee.

Op zondagmiddag met de auto naar een uitgedoofde vulkaankrater ongeveer een uur rijden van het ziekenhuis.
Cees en Neeltje kregen een uitnodiging van de gouverneur van de deelstaat Plateau State om hem in Jos te spreken. Dat bezoek werd op vrijdagmorgen 20 oktober afgelegd. Het belangrijkste resultaat was een toezegging van de plaatsvervangend gouverneur, dat de weg van Mangu naar het ziekenhuis geasfalteerd zou gaan worden, waardoor het ziekenhuis voor de bevolking gemakkelijker en veiliger bereikt kon worden.

Op vrijdagmiddag naar de weekmarkt van Mangu: tjonge wat een uitgebreide, levendige markt met levensmiddelen en allerlei gebruiksartikelen.

Orthopedische operaties
Aan het einde van de tweede week gingen Rens, Lesley, Gaby en ik terug naar Nederland.
De overige leden bleven nog een week langer omdat er in derde week ook een orthopedisch team zou gaan opereren. Zaterdagmiddag ontmoetten we nog de extra leden van dit team bestaande uit de orthopedische chirurgen, Ton van Loon en Dirk van Oostveen en de operatieverpleegkundige Hanneke Blokx, op het vliegveld.
Naderhand vernamen we dat er nog 30 orthopedische operaties zijn uitgevoerd.

Tenslotte
Alle teamleden waren na afloop heel enthousiast over het verloop van de 3 weken: een fijn team om mee te werken, een prettige sfeer in Mangu en gelukkig geen ernstige tegenvallers.
Daarnaast was ook de staf van het ziekenhuis heel blij met de (gratis) operaties die door het team zijn verricht, evenals de vele patiënten en hun familieleden die we ontmoetten.
Overigens mag niet onvermeld blijven dat de reis en werkzaamheden ter plaatse in samenwerking met stichting Interplast Holland is georganiseerd en gefinancierd.

Dick van der Duijn Schouten