Nieuw bankrekeningnummer

Sinds de Friesland Bank in 2014 is overgenomen door de Rabobank is ons rekeningnummer:

IBAN NL20 RABO 0131 8419 98
t.n.v. Stichting Faridpur te Oentsjerk