Nieuw project: Brandwondencentrum in Mangu

Er wordt in Nigeria, evenals in andere ontwikkelingslanden, veel op open vuur gekookt. Het risico van brandongevallen is hoog, vooral voor kinderen en vrouwen. Als er een ongeval gebeurt is er voor deze patiëntjes en patiënten geen goede eerste hulp en is er geen ziekenhuis met kennis van de juiste brandwondenbehandeling. Hierdoor ontstaan er zeer ernstige misvormingen door littekenvorming bij heel veel van deze brandslachtoffers.

Van de patiënten, die wij tijdens onze Plastic Surgery Camps in Mangu zien, heeft 70% ernstige afwijkingen door brandwonden. Veel van deze ernstige verminkingen hadden voorkomen kunnen worden door goede voorlichting en goede eerste hulp.

Daarom hebben we in Mangu plannen ontwikkeld voor een brandwondencentrum ten behoeve van de hele regio.
Het brandwondencentrum zal een behandelcentrum zijn voor patiënten met ernstige brandwonden. Vanuit het centrum zal voorlichting en opleiding op lokaal niveau worden gegeven.

Voor het brandwondencentrum was een nieuwe operatiekamer in Mangu nodig. De oude operatiekamer is te klein en voldoet niet meer aan de eisen. In 2012 is men met de bouw van de operatiekamer begonnen.
Als de operatiekamer klaar is, kan de oude operatiekamer worden verbouwd tot een unit met vier bedden voor de behandeling van patiënten met ernstige verse brandwonden.

Wij hopen dat dit brandwondencentrum een voorbeeldfunctie zal krijgen voor ziekenhuizen in de omgeving.

Voor de inrichting en de apparatuur van de operatiekamer en voor de verdere realisatie van het brandwondencentrum vragen wij uw hulp.