Nieuwsbrief Stichting Faridpur-mei 2023

Het HCH: vertrokken kinderen en nieuw opgenomen kinderen (maart 2023)

De Covid pandemie heeft ook in Bangladesh hard toegeslagen. Vooral kinderen waren slachtoffer. De scholen waren 18 maanden gesloten. 30 000 mensen overleden. Veel arbeiders raakten werkloos en keerden terug naar hun dorpen. Veel haalden hun kinderen vanuit het HCH naar huis om daar te helpen. 34 kinderen zijn na Covid niet terug gekomen naar het HCH.
In 2022 zijn er 34 kinderen opgenomen uit de Chittagong Hills, het meest onderontwikkelde en arme gebied van Bangladesh. Daar is gebrek aan de meest basale menselijke behoeften als onderwijs, gezondheidszorg en ook voedsel. Mensen moeten letterlijk naar een ziekenhuis gedragen worden drie uur ver weg. In de regentijd is dat vrijwel onmogelijk. Vanuit het HCH zijn 36 dorpsgemeenschappen bezocht. Een aantal kinderen zijn meegenomen naar Faridpur en opgenomen in het HCH. We weten dat ze daar de kans krijgen om weer naar school te gaan, gezond te eten en liefdevol worden opgevangen.

Portret van Akhi (maart 2023)

Akhi Akter, een meisje van 12, die nu de lagere school verlaten heeft. Akhi is een heel slim kind. Ze was de beste van 83 kinderen! Ze is ook goed in tekenen en zingen. Akhi zit sinds haar zesde in het Holland Children House.
Ze woonde in een soort plaggenhutje voor ze in HCH kwam. Haar familie kon haar niet onderhouden en zeker niet naar school sturen. Een oudere zus van haar zat ook in HCH, zij heeft de middelbare school afgemaakt en is nu getrouwd. Akhi vindt het fijn in HCH, maar soms heeft ze wel heimwee naar haar familie. Gelukkig heeft ze drie goede vriendinnen met wie ze haar lief en leed kan delen: Bithi, Hafgsa en Mityali. Ze wil eigenlijk graag voetballen, maar de andere meisjes zijn niet zo geïnteresseerd. Daarom speelt ze badminton met de andere meisjes.
Ze wil graag leraar of journalist worden. Kinderen onderwijzen wil ze graag, maar ook nieuws verzamelen en delen met anderen.
Ze zit nu op de middelbare school, maar daar heeft ze het nog niet echt naar de zin, omdat er volgens haar geen discipline is bij de leerlingen en leerkrachten!

       

 

 

 

 

 

 

Akhi 6 jaar                                                  Akhi 12 jaar

In Nigeria wordt weer geopereerd (maart 2023)

Opnieuw is er binnenkort een screenings dag in Mangu in Nigeria. Met plaatselijke artsen en personeel kunnen er weer de nodige patiënten, met name kinderen, geopereerd worden. Van 20 maart tot 31 maart vinden de operaties plaats. Het is helaas nog steeds niet mogelijk om met een team vanuit Nederland daar te opereren. Er is teveel onrust, waardoor Buitenlandse zaken geen toestemming geeft om naar Nigeria te vertrekken. We zijn uiteraard blij dat de opgedane kennis tijdens de missies, ingezet wordt om patiënten te opereren. Zodra we beeldmateriaal en informatie over de voortgang ontvangen vanuit Mangu, plaatsen we dat op deze website.

Operaties in Mangu in Nigeria (april 2023)

Van 20 tot 31 maart zijn er helaas maar 30 operaties gedaan in het Cocin Hospital in Mangu. Dit is veroorzaakt door de verkiezingsonrust en vooral door het gebrek aan contant geld in het hele land door een ongelukkige vervangingsactie door de overheid. We constateren dat de politieke omstandigheden hun invloed uitoefenen op de gezondheidszorg. En dat dit ten koste gaat van patiënten. We hopen dat er in het najaar weer veel patiënten geopereerd kunnen worden.

Ontwikkelingen Sabon Layi school in Mangu in Nigeria (april 2023)

Afgelopen jaren is het lastig geweest om de salarissen van de leerkrachten en ander personeel van de school in Mangu te betalen. Veel leerkrachten zijn zo betrokken dat ze hun werk doen zonder daarvoor regelmatig salaris te ontvangen. Van regeringswege wordt de school niet gesubsidieerd, zoals we dat hier gewend zijn. Er is goed contact tussen de school en het Cocin Hospital. Het ziekenhuis is genegen om de school financieel te ondersteunen en betaalt het salaris van het niet-onderwijzend personeel. Verder heeft de regering toestemming gegeven om de secundary school te starten en deze is examenschool geworden voor de jongste groepen. Wij, als Stichting Faridpur, ondersteunen de huisvesting en verzorging van de leerlingen met een beperking die in het internaat wonen. Per leerling stellen we € 100,- beschikbaar. Op dit moment gaat het om 42 leerlingen op de primary school en 20 leerlingen op de secundary school. Waar mogelijk kunnen we indien we genoeg donaties ontvangen, de school en het internaat ondersteunen wat betreft lesmaterialen, computers, meubels, matrassen, enz.