Nieuwsbrief Stichting Faridpur – oktober 2023

Nationale kinderdag in Bangladesh: 17 maart 2023

Op 17 maart was het Nationale Kinderdag in Bangladesh. Op die dag wordt de geboortedag van de grondlegger van Bangladesh gevierd. Shamim kwam naar het HCH om deze dag met de kinderen en moeders te vieren

.

Viering van Koningsdag in het HCH: 27 april 2023

Op 27 april werd in Het Holland Children House in Faridpur in Bangladesh Koningsdag gevierd. Onze koning Willem Alexander werd 56 jaar en daar werd in het HCH uitgebreid bij stilgestaan. Iedereen was in het oranje gekleed en Shamim bezocht op die dag het HCH om dit met de kinderen te vieren. Op deze wijze voelen ze zich verbonden met Nederland, in het bijzonder met onze Stichting.

Portret van Johny uit Bangladesh: mei 2023

Johny Tripura is 8 jaar en zit in klas 1. Zijn oudste zusje Juthi verblijft ook in het HCH en zit in klas 3. Zijn moeder en jongste zusje Kumari wonen in Bandorban. Vader is overleden.

Johny kwam in het HCH toen hij vijf jaar oud was. Bandorban is een stamgebied dat erg afgelegen en moeilijk te bereiken is. Het ouderlijk huis ligt op een heuvel en omvat een grote kamer, gescheiden door een scheidingswand en gemaakt van bamboe en hout. De oom van Johny steunde het gezin. In Bandorban moest Johny zijn zus helpen met het huishouden, zoals schoonmaken en water halen dat uit de heuvels naar beneden stroomt.
Johny speelt graag verstoppertje.

Johny woont graag in het HCH. Hij mist zijn moeder en jongere zusje soms. Een klasgenoot genaamd Islam is zijn beste vriend in het HCH. Mango is zijn favoriete eten. Hij is enthousiast omdat er dit seizoen veel geoogst kunnen worden in de tuin bij het HCH.
Hij wil in de toekomst kostwinner worden, zodat hij zijn gezin kan onderhouden. Johnny vindt zijn school leuk; “Keya Teacher” is zijn favoriete leraar

We hebben hun gebied in januari 2022 bezocht en zoals we hebben geconstateerd, zijn de stammen erg arm. Ze werken maar vier maanden per jaar. Er is geen elektriciteit, er zijn geen wegen, zelfs geen scholen in dit gebied. Ze kunnen nauwelijks voorzien in hun basisbehoeften zoals voedsel, behandeling en onderwijs. Holland Children House is de plek waar deze stamkinderen leren dromen.

Mangu

Vanaf half mei zijn er onlusten en schiet- en moordpartijen aan de gang rond Mangu. Hele dorpen worden platgebrand. Ook in de buurt van het ziekenhuis, net over de rivier was het onrustig. Ook daar moorden en afbranden van huizen.
Het ziekenhuis is ontruimd en afgesloten geweest. Intussen is het weer geopend, onder bewaking door politie en militairen. Stafleden zijn weer teruggekeerd naar hun huizen. Patiënten komen mondjesmaat weer terug.

Het is de bedoeling om van 23 oktober tot 3 november weer een ‘plastic surgery camp’ te organiseren met Dr. Thomas als chirurg. Dit wordt afgekondigd in kerken, moskeeën en andere publieke centra. De hoop is dat er veel patiënten zullen komen en dat iedereen kan zien dat de situatie weer normaliseert.

School

Vanwege de onlusten is de school in mei gesloten. In september is het nieuwe schooljaar begonnen en zijn de meeste leerlingen weer terug.

Solar systeem

In oktober 2022 heeft het COCIN ziekenhuis een zonnepanelen installatie met 30 panelen in gebruik genomen. Deze installatie kan ook voldoende energie leveren als het openbare net uitgeschakeld wordt, wat dagelijks voorkomt, of als de spanning van dat net te laag wordt, wat ook bijna dagelijks gebeurt.

Met de zonnepanelen installatie bespaart het ziekenhuis op stroomkosten van het openbare net en op de dure brandstofkosten van het dieselaggregaat. Dankzij een pakket van zes accu’s wordt een deel van de opgewekte zonenergie tijdelijk opgeslagen voor gebruik in de nacht of tijdens weersomstandigheden waarbij geen energie wordt opgewekt.

Tijdens omstandigheden waarin veel elektrische energie nodig is kan ook de dieselgenerator nog worden bijgeschakeld. Gedurende het eerste bedrijfsjaar heeft de installatie naar behoren gefunctioneerd. Stichting Faridpur heeft technische adviezen verzorgd ten aanzien van de omvang van de installatie en heeft de installatie bekostigd (€ 17.800,-).