Ontwikkelingen in Mangu, Nigeria

Tijdens de afgelopen oktobermissie is Cees Spronk zowel rondom de school, het ziekenhuis en de in aanbouw zijnde keuken bezig geweest met de ontwikkelingen die daar gaande zijn. Aan de keuken voor de familie van patiënten, die als voorbeeld moet dienen voor veiliger koken werd gewerkt. Deze moet bij het volgende bezoek in maart 2019 helemaal klaar zijn.
Verder bezocht Cees Spronk een vergadering van de toezichthouders van de COCIN ziekenhuizen en van de toezichthouders van de COCIN scholen.

Met name zijn er problemen voor de  ‘School for the physicallychallenged’ in Mangu. Sinds de overheid zonder aankondiging de steun voor de school zo’n 5 jaar geleden introk, zijn er financiële problemen. Het ziekenhuis heeft nog enkele jaren de salarissen van de leerkrachten doorbetaald, maar dat werd een te zware belasting en eind 2017 werd de school losgemaakt van het ziekenhuis. Bovendien werd de steun vanuit het Lilianefonds stopgezet.

Voor het overgangsjaar 2018 heeft Stichting Faridpur een extra bijdrage geleverd om de school draaiende te houden. In een vergadering met het schoolmanagementteam bleek er nog geen duidelijke oplossing te zijn.
Enkele initiatieven voor het genereren van inkomsten zijn besproken, zoals uitbreiding naar secundair onderwijs en het beginnen van een geitenhouderij.

Verder werd de nieuwe printer die Stichting Faridpur gedoneerd heeft in gebruik genomen.

Een verrassing was dat één van onze brandwondenpatiëntjes, die al een aantal operaties ondergaan heeft, nu als leerling op de school zit.