Ook de voorjaarsmissie in maart naar Nigeria ging niet door

Door de coronacrisis moest helaas de missie naar Mangu in maart ook afgezegd worden.
Opnieuw is ter plaatse een screeningsdag georganiseerd en zijn er 23 patiënten geopereerd. Voornamelijk met derde-graads verbrandingen en de gevolgen daarvan.
We zijn heel blij dat op deze wijze het werk ook zonder ons kan doorgaan.
Dit wordt ook mogelijk gemaakt door Stichting Interplast Holland, die de bijdrage van € 50,- per patiënt en de materialen heeft vergoedt. Daardoor kunnen ook de armste patiënten geholpen worden!