Opbrengst verkoop Winkel fan Tryn € 4.291,-

De speciale verkoop die de afgelopen vier weken plaatsvond in de Winkel fan Tryn heeft totaal € 4.291,- opgebracht. Behalve de verkoop hebben ook een groot aantal sponsoren bijgedragen aan dit resultaat.

De totale opbrengst gaat naar Faridpur. Op dit moment is er vooral geld nodig voor de school in Mangu in Nigeria, waar veel gehandicapte kinderen les krijgen. Er is nauwelijks of geen  geld voor de salarissen van de leraren en de schoolmaterialen. Ook voor het brandwondenpreventieprogramma in Nigeria hebben we geld nodig.

Wij willen de medewerkers van de Winkel fan Tryn en de bewoners en medewerkers van It Aventoer, die zich hebben ingezet voor deze actie, heel hartelijk bedanken. Ook de sponsoren, hartelijk dank voor jullie bijdrage.