Opereren in Mangu-Nigeria

Vanaf half mei zijn er onlusten en schiet- en moordpartijen aan de gang rond Mangu. Hele dorpen worden platgebrand.
Ook in de buurt van het ziekenhuis, net over de rivier was het onrustig. Ook daar moorden en afbranden van huizen.
Het ziekenhuis is ontruimd en afgesloten geweest. Intussen is het weer geopend, onder bewaking door politie en militairen. Stafleden zijn weer teruggekeerd naar hun huizen. Patiënten komen mondjesmaat weer terug.

Het is de bedoeling om van 23 oktober tot 3 november weer een ‘plastic surgery camp’ te organiseren met Dr. Thomas als chirurg. Dit wordt afgekondigd in kerken, moskeeën en andere publieke centra. De hoop is dat er veel patiënten zullen komen en dat iedereen kan zien dat de situatie weer normaliseert.