Stichting Onésimus verbindt zich voor 3 jaar aan het HCH

Afgelopen jaar heeft Stichting Onésimus € 35.000,-  gedoneerd voor het Holland Children House. Ook voor 2022 en 2023 kunnen we rekenen op eenzelfde donatie. Het familiebedrijf Mateboer Groep BV uit Kampen is initiatiefnemer van de Stichting. Het doel van de stichting is charitatieve en algemeen nut beogende instellingen te ondersteunen, die gericht zijn op het welzijn van mensen. Enkele bestuursleden van Faridpur hebben inmiddels kennis gemaakt met directieleden van de Mateboer Groep. Ook hebben we een lezing verzorgd, om hen kennis te laten maken met onze projecten en met name met het HCH. We zijn Stichting Onésimus zeer erkentelijk voor deze bijzondere bijdragen de komende jaren. Daarmee is onze toezegging richting het HCH, namelijk € 35.000,- per jaar bijdrage in de exploitatiekosten in ieder geval tot en met 2023 verzekerd. 

Het spandoek, gemaakt voor sponsor Mateboer is een Bengaalse manier om hen te bedanken.