Vierde gebouw voor het kindertehuis in Faridpur is klaar

In 2010 bleek dat er behoefte was aan een scheiding van de ouder wordende jongens en meisjes. Er blijft ook altijd een grote vraag naar opvang van straat- en weeskinderen. We hebben daarom besloten tot de uitbreiding van het tehuis met een vierde gebouw voor ongeveer 30 kinderen, waar bij ook de scheiding kon worden gerealiseerd. Eind 2011 is men met de bouw begonnen. Nu, in 2013, is het klaar en hebben de oudere jongens hun nieuwe tehuis kunnen betrekken.