Kerstmarkt in Oentsjerk

De kerstmarkt was een jaarlijks terugkerend evenement. Ieder jaar werd er door vrijwilligers wekenlang gewerkt om voor de kerstmarkt kerststukken en andere attributen te maken. De verkoop daarvan kwam geheel ten goede van Stichting Faridpur.

Kerstmarkt 2015

De laatste kerstmarkt van Stichting Faridpur, zorgboerderij It Aventoer en ouderinitiatief It Lijsket op vrijdag 11 december 2015 is een groot succes geworden!

Kerstmarkt Faridpur 2015

De kerstmarkt was weer, net als vorig jaar, bij zorgboerderij It Aventoer van Antsje en Gerke Postma. Zij hadden vooraf al heel wat gedaan om de kerstmarkt in hun zorgboerderij mogelijk te maken. Ook waren ze erg actief geweest met het maken van allerlei dingen voor de verkoop, zoals houten kerstbomen, kabouters van boomstammetjes en handige kratjes voor het opbergen van openhaardhout. Met de cliënten samen hadden ze wel liefst 31 appeltaarten gebakken! Verder hadden ze heel wat geld opgehaald bij sponsoren.

De kerststukjes werden bij Cees en Neeltje Spronk gemaakt. Door weer en wind kwamen de dames hier vijf weken lang om weer heel wat kransen en kerstukjes te maken.

De dag zelf stonden alle vrijwilligers en vrijwilligsters klaar bij hun diverse stands voor de verkoop van o.a. de lootjes voor de “Altijd Prijs” loterij, de kerststukjes, de erwtensoep, de oliebollen. Er was weer heel wat werk verricht! De hele dag was het gezellig druk. Om zes uur ’s avonds was de erwtensoep uitverkocht en moesten de dames van de prijzentafel nieuwe prijsjes in orde maken voor de loterij.

Na afloop werd bij een gezellig samenzijn de opbrengst bekend gemaakt. Deze was € 11.155.,-. Een geweldig resultaat! Het geld zal zijn in zijn geheel naar het Kindertehuis van Stichting Faridpur in Bangladesh gaan.

Stichting Faridpur bedankt iedereen, die aan deze en vorige kerstmarkten heeft meegewerkt en al onze trouwe bezoekers voor de geweldige support die u ons gaf. De Stichting Faridpur gaat wel door met haar activiteiten om geld in te zamelen voor het kindertehuis in Bangladesh en voor de ziekenhuiskosten van de geopereerde patienten in Nigeria.

Kerstmarkt 2014

De jaarlijkse kerstmarkt voor Stichting Faridpur, georganiseerd door de zorgboerderijen It Aventoer, Moai Seldsum, Ouderinitiatief It Lijsket en Stichting Faridpur heeft € 8022,- opgebracht. Ondanks storm en regen was het de hele dag een gezellige drukte.

Kerstmarkt 2014

Misschien juist vanwege het slechte weer werd er volop genoten van de koffie met appelgebak, van de oliebollen en de snert. `s Middags was er mooie livemuziek. De door de vrijwilligers van Stichting Faridpur gemaakte kerststukken en de artikelen van It Aventoer, Moai Seldsum en It Lijsket vonden gretig aftrek.

Dankzij de inzet van alle vrijwilligers is het weer een zeer geslaagde dag geweest. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het kindertehuis in Bangladesh, waar honderd straat- en weeskinderen geholpen worden om een zelfstandige toekomst op te bouwen. Voor dit doel is er het afgelopen jaar een school voor beroepsonderwijs bij het kindertehuis gerealiseerd, die mede gefinancierd is door de Stichting Faridpur.

In februari 2015 gaat Cees Spronk met zijn medisch team weer naar Faridpur. Neeltje Spronk, die ook mee gaat, zal zich dan weer bezighouden met het kindertehuis.

Kerstmarkt 2013

De jaarlijkse kerstmarkt voor Stichting Faridpur op vrijdag 13 december heeft € 7.700,– opgebracht. Het is wat minder dan vorig jaar, maar een dergelijke opbrengst in één dag is natuurlijk buitengewoon. Vooral de door vrijwilligers gemaakte kerststukjes vonden gretige afname. Maar ook de koffie met appelgebak, de snert en de oliebollen gingen er spreekwoordelijk in als koek. Er was weer een levende kerststal en kinderen konden buiten een rit op een paard maken. Twee trekharmonica’s, het kinderkoor de Accu’s en het Kerstkoor Trynwalden zorgden voor een muzikale omlijsting.

Zonder de inzet van alle vrijwilligsters was deze kerstmarkt niet mogelijk. Of het nu de kerststukjesmakers, de taartenbakkers, de verkeersregelaars in de kou, de stokers van de vuurkorven, de muzikanten of de zangers waren; iedereen zette zich geweldig in voor de mensen ver weg en de zorgboerderijen dichtbij. De Stichting Faridpur bestemt haar deel voor het kindertehuis in Faridpur. In februari 2014 gaat Cees Spronk met zijn medisch team weer naar Faridpur. Neeltje Spronk, die ook mee gaat, zal zich dan bezighouden met het kindertehuis.

Kerstmarkt 2012

Vrijdag was de jaarlijkse kerstfair voor het goede doel in Oentsjerk. Dit jaar op een andere plek maar wel op een zorgboerderij namelijk bij Moai Seldsum aan de Sanjesreed. Er werd geparkeerd bij PTC+ vanwaar men met busjes naar en van de fair gebracht werd. Het welkomstwoord kwam van Attsje de Vries die steeds ludiek door twee nijvere huishoudsters onderbroken werd.

Om 10 uur werd de fair geopend door wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij sprak haar waardering uit voor de organisatie. Vooral voor de makers van de vele prachtige bloemstukken. Er is door deze vrijwilligers veel tijd in gestoken en het resultaat is geweldig. Ook had zij lovende woorden voor de parkeerwachters die in de winterkou het verkeer stonden te regelen. De openingshandeling gebeurde met het luiden van een bel die door een lange kersman van het plafond geknipt was.

Hierna vonden de kerststukjes, kransen. kerstbomen, enz. gretig aftrek. Maar ook voor andere zaken kon men er terecht. Zo werd er koffie met eigengemaakt gebak verkocht en liet de snert zich goed smaken. Opvallend was de bereiding van aardappelkoeken, in het Duits Reibekuchen genaamd. Er waren goochelacts, zang en een levendige kerststal. De fair duurde tot negen uur. Het definitieve bedrag van de opbrengst is € 9.100,-. De organisatie bedankt iedereen voor dit fantastische resultaat!

Kerstmarkt 2011

De kerstmarkt, die vrijdag 9 december in zorgboerderij It Aventoer in Oentsjerk is gehouden. is een groot succes geweest. De opbrengst was maar liefst  € 9700, -. Dankzij de geweldige inzet van veel vrijwilligers en de grote bijdrage van de Trynwâldster middenstand, is dit resultaat tot stand gebracht. Gezien het slechte weer is dit met recht een ‘boppeslach’ te noemen! De Trynwâlden op zijn best!
Het grootste deel van de opbrengst gaat naar de Stichting Faridpur en het resterende deel wordt verdeeld over de zorgboerderijen It Aventoer, Moai Seldsum en It Lijsket.
In januari gaat de familie Spronk weer naar Bangladesh. Dokter Spronk zal daar weer in Faridpur opereren en zijn vrouw Neeltje zal zich bezig houden met het kindertehuis ter plaatse. De opbrengst van de kerstmarkt wordt gebruikt voor het kindertehuis.

Kerstmarkt 2008

Tijdens een informele bijeenkomst werd donderdag 8 januari het eindresultaat van de Kerstmarkt in Oentsjerk bekend gemaakt.

Aan Neeltje Spronk van de stichting Faridpur, die medische en andere hulp verleent aan Bangladesh en Nigeria, werd een symbolische cheque overhandigd met een totaalbedrag van € 8785,- .
Het bedrag wordt als volgt verdeeld: tweederde gaat naar de stichting Faridpur en eenderde gaat naar de zorginstellingen it Aventoer en Moai Seldsum in Oentsjerk en Het Thomashuis in Mûnein.

Begin februari gaat Cees Spronk samen met zijn vrouw weer naar Bangladesh. Samen met Professor Spauwen uit Nijmegen zal hij daar weer veel kinderen en mensen met een hazenlip of met verminkingen door brandwonden opereren.
Ook de drie zorginstellingen waren erg blij met de opbrengst. Het geld zal bij hen ten goede komen aan de mensen met een verstandelijke beperking, die onder hun hoede zijn.

Tientallen vrijwilligers hebben deze Kerstfair tot een groot succes gemaakt, waarvoor de ontvangende instellingen grote waardering hebben!
Met dit resultaat zal er dit jaar zeker weer een kerstmarkt georganiseerd worden.
Waar vrijwilligerswerk in een klein gebied tot grootse daden kan komen, voor hier en voor het buitenland!