Plastic Surgery Camps

In 2005 heeft Cees Spronk met een medisch team Mangu bezocht om er te opereren. Naar aanleiding van dit bezoek heeft hij Stichting Interplast Holland benaderd.
Interplast Holland is een ideële organisatie die zich in ontwikkelingslanden bezig houdt met plastische chirurgie bij kinderen en jongvolwassenen met o.a. gespleten lippen en met verminkingen, veroorzaakt door brandwonden. Interplast Holland organiseert en financiert sinds 2006 twee maal per jaar de Plastic Surgery Camps in Mangu. Cees Spronk heeft de leiding bij deze missies. De operaties zijn gratis maar de ziekenhuiskosten, die er aan verbonden zijn, niet. De Stichting Faridpur betaalt daarom € 50,- per patiënt. Voor kinderen, die na de operatie revalidatie en hulpmiddelen nodig hebben betalen we € 200,-.

De bereidwillige inzet van de Nigeriaanse staf; de goede naam van het ziekenhuis en de mogelijkheden voor goede nabehandeling met fysiotherapie en verdere revalidatie maken het ziekenhuis tot een goede partner voor dit project.

Wat tref je dan aan?! Het is bijna niet in een paar woorden te omschrijven. Je ziet een, klein, zeer sober ziekenhuisje met over het terrein verdeeld verschillende afdelingen. Je ziet een grote veranda. Met allemaal mensen. Wat een prachtige mensen zijn dit toch. Ze staan, zitten, liggen te wachten. Maar ook zie je hoop, angst en nieuwsgierigheid
Uit het verslag van Fatima van Klaveren, operatieassistente, 2008

Plastic Surgery Camp maart 2014 (Nigeria)

Al meteen, nog voordat we in functie waren, snelde een vader met kind op ons af, maar hield gepaste afstand. Van ver kon je al zien dat het kind wat hij aan haar hand hield door vreselijke brandwonden in het gelaat en hals was getekend.

Lees verder ›