Cocin ziekenhuis in Mangu

Dr. Priestman, een Britse lepra-arts leidde van 1950 tot haar pensioen in 1973 een Lepracentrum in Mangu in Midden-Nigeria. Voor velen was de behandeling in die tijd levenslang, doordat de ontwikkeling van nieuwe medicijnen nog in de kinderschoenen stond.

 In 1974 nam dr. Cees Spronk, toen lepra-arts, de leiding over. Hij werd hierbij gesteund door de Nederlandse Leprastichting. De behandeling van lepra was volop in ontwikkeling en moest geïntegreerd worden in de algemene gezondheidszorg. Mede daarom werd gekozen om een revalidatiecentrum voor patiënten met lepra, polio en andere fysieke beperkingen te ontwikkelen met de nadruk op de behandeling van kinderen.

De operatiekamer werd gemoderniseerd om corrigerende chirurgie te kunnen doen. Voor de niet-leprapatiënten werd een nieuwe afdeling van 32 bedden gebouwd en er kwam een nieuw gebouw voor de apotheek, de polikliniek en de administratie. Ook de fysiotherapie kreeg een eigen gebouw.

In 1980, het laatste jaar dat Cees Spronk in Mangu werkte, werd dit hele project afgerond en werd het nieuwe centrum feestelijk geopend. Het werd het “COCIN Hospital en Rehabilitation Centre” genoemd. (COCIN betekent Church of Christ in Nigeria).

Van januari 1983 tot maart 1987 kreeg dr. Arend v.d. Venis de leiding van het ziekenhuis en hij heeft in die tijd veel gedaan voor de ontwikkeling van de oogheelkunde in het ziekenhuis.
In ongeveer 10 jaar tijd ontwikkelde het centrum zich meer en meer tot algemeen ziekenhuis.

In 2004 bezochten dr. Spronk en dr. van de Venis met hun echtgenotes het COCIN ziekenhuis in Mangu. Het ziekenhuis functioneerde goed, maar het was duidelijk te zien dat er van een heel krap budget rondgekomen moest worden.

Vanaf 2007 , met steun van Stichting Interplast Holland, kwam een programma op gang waarbij twee keer per jaar een plastisch chirurgisch team het ziekenhuis bezocht. Bij de eerste missie kwamen niet veel patiënten opdagen, de operaties zijn gratis maar de ziekenhuis kosten moeten wel betaald worden. Daar hadden veel mensen geen geld voor.

 

De Stichting Faridpur besloot toen om elke operatie te ondersteunen met 50 euro.Hierna kwamen er altijd veel patiënten. Velerlei misvormingen werden geopereerd, vooral kinderen met brandwonden en misvormingen door brandwonden. Veel aangeboren afwijkingen, zoals schisis, handafwijkingen en klompvoetjes.

 

 

 

 

 

 

Er waren eigenlijk te weinig bedden en de operatiekamer was te klein en voldeed niet meer aan de eisen. Stichting Faridpur besloot om ook dit probleem aan te pakken. Dit werd ingebed in een programma voor de verbetering van de brandwondenzorg.

    

 

 

 

 

In 2011 werd een nieuw paviljoen met 50 bedden geopend, zodat patiënten na de operatie niet langer op een matras op de vloer hoefden te slapen. Hiervoor kregen we steun van Kerk in Actie en de inrichting, bedden, etc. werden gedoneerd door de Nederlandse Ambassade. Tijdens het bezoek van het medisch team in oktober is het officieel geopend.

Vervolgens werd in 2012  een nieuwe O.K. gebouwd met twee operatiekamers, een  gipskamer uitslaapkamer, etc. De bouw werd gefinancierd met steun van “Slag om e Mar”. De inrichting werd grotendeels gefinancierd door Rotary Harlingen.Van de oude operatiekamer is een verpleegunit voor  patiënten met ernstige brandwonden gemaakt.

 

In 2015 werd een nieuw guest-house gebouwd, omdat de teams steeds grote werden en het oude guest-house (een oud missiehuis) met 1 toilet en 1 badkamer te klein werd.

 

 

 

In 2016 ging het brandwondenprogramma van start, nadat Kefas Tuwan en Dr. Kuden een cursus volgden over preventie en brandwondbehandeling in Uganda bij Dr. Rein Zeeman.  Hiervoor werd ook een Toyota Hilux  aangeschaft om voorlichting te geven in de wijde omgeving.

 

 

In 2018 tenslotte werd een nieuw Laboratorium geopend, gefinancierd door het Medisch Benefiet Friesland, een actie van de co-assistenten in de Friese ziekenhuizen.

 

 

 

Voor 2019 proberen we financiering te vinden voor onderhoud en uitbreiding van het polikliniekgebouw, dat nu er nu meer dan 40 jaar staat en te klein geworden is.
De stroomvoorziening in Nigeria is abominabel en het ziekenhuis is dan ook afhankelijk van een generator. De huidige generator is aan zijn eind en moet vervangen worden.

Samengevat is het COCIN Hospital and Rehabilitation Centre een goed functionerend christelijk algemeen ziekenhuis in een religieus getroubleerde regio, waar ieder die komt zorg krijgt. De helft van de patiënten is moslim.
Het ziekenhuis geeft gespecialiseerde zorg op verschillende gebieden:

  • oogheelkunde , met heel veel cataractoperaties
  • orthopedie en revalidatie
  • lepra- en tuberculosezorg
  • brandwondenzorg en reconstructieve chirurgie (met steun van ons en Interplast Holland)
  • HIV-aids project
  • kraamkliniek

De inkomsten van het ziekenhuis komen vrijwel geheel van wat de patiënten betalen.

Gezien de armoede in de regio mogen de tarieven niet te hoog worden, anders is de zorg niet betaalbaar. De salarisbetalingen lopen altijd achter en geld voor onderhoud is er niet. Veel  ngo’s die in het verleden ondersteuning gaven, zoals de leprastichting, de Christian Blind Mission en een Amerikaanse HIV-bestrijdings-organisatie, hebben zich teruggetrokken . Ze staan er nu vrijwel alleen voor en alle steun die wij geven is zeer noodzakelijk en zeer welkom!