Cocin ziekenhuis in Mangu

Dr. Priestman, een Britse lepra-arts leidde van 1950 tot haar pensioen in 1973 een Lepracentrum in Mangu in Midden-Nigeria. Voor velen was de behandeling in die tijd levenslang, doordat de ontwikkeling van nieuwe medicijnen nog in de kinderschoenen stond.

In 1974 nam dr. Cees Spronk, toen lepra-arts, de leiding over. Hij werd hierbij gesteund door de Nederlandse Leprastichting. De behandeling van lepra was volop in ontwikkeling en moest geïntegreerd worden in de algemene gezondheidszorg. Mede daarom werd gekozen om een revalidatiecentrum voor leprapatiënten, poliopatiënten en andere fysiek gehandicapten te ontwikkelen met de nadruk op de behandeling van kinderen.

De operatiekamer werd gemoderniseerd om corrigerende chirurgie te kunnen doen. Voor de niet-leprapatiënten werd een nieuwe afdeling van 32 bedden gebouwd en er kwam een nieuw gebouw voor de apotheek, de polikliniek en de administratie. Ook de fysiotherapie kreeg een eigen gebouw.

In 1980, het laatste jaar dat Cees Spronk in Mangu werkte, werd dit hele project afgerond en werd het nieuwe centrum feestelijk geopend. Het werd het “COCIN Hospital en Rehabilitation Centre” genoemd. (COCIN betekent Church of Christ in Nigeria).

Van januari 1983 tot maart 1987 kreeg dr. Arend v.d. Venis de leiding van het ziekenhuis en hij heeft in die tijd veel gedaan voor de ontwikkeling van de oogheelkunde in het ziekenhuis.
In ongeveer 10 jaar tijd ontwikkelde het centrum zich meer en meer tot algemeen ziekenhuis.

In 2004 bezochten dr. Spronk en dr. van de Venis met hun echtgenotes het COCIN ziekenhuis in Mangu. Het ziekenhuis functioneerde goed, maar het was duidelijk te zien dat er van een heel krap budget rondgekomen moest worden.

In 2011 is er met geld van de stichting een prachtig nieuw paviljoen gerealiseerd voor 50 patiënten. De inrichting (o.a. de bedden )is betaald door de Nederlandse ambassade. Tijdens het bezoek van het medisch team in oktober is het officieel geopend.

In 2011 zijn we gestart met de plannen voor een brandwondencentrum. Het eerste project hiervan is een nieuwe operatiekamer. De oude operatiekamer is te klein en voldoet niet meer aan de eisen.
In 2012 is men met de bouw van de operatiekamer begonnen.