Brandwondencentrum in Mangu

 Er wordt in Nigeria veel op open vuur gekookt, waardoor er veel ongelukken met brandwonden als gevolg voorkomen. Doordat de mensen vaak ver van een ziekenhuis wonen, door de geringe kennis over de behandeling van brandwonden en omdat ze de behandeling niet kunnen betalen ontstaan er zeer ernstige vergroeiingen door littekenvorming. Veel van deze ernstige verminkingen hadden voorkomen kunnen worden door goede voorlichting en goede eerste hulp. Daarom is de Stichting Faridpur begonnen met het opzetten van een brandwondencentrum. Het brandwondencentrum is een onderdeel van het COCIN-hospital en is een behandelcentrum voor patiënten met ernstige brandwonden.

Inmiddels is er bij het COCIN ziekenhuis een keuken gebouwd, waar veilig gekookt kan worden.

 

 

 

 

 

 Vanuit het centrum wordt voorlichting en opleiding op scholen en in ziekenhuizen gegeven. In oktober 2013 is tijdens het Plastic Surgery Camp het eerste gebouw van het centrum, de operatiekamer, officieel geopend. In 2014 is men begonnen met de verbouwing van de oude operatiekamer tot een verpleegunit voor patiënten met ernstige verse brandwonden. Deze is nu klaar en in gebruik. In 2014 is ten behoeve van de voorlichting over de behandeling van brandwonden een pick-up aangeschaft.

 

                

 

 

 

 

 

 

 


W
ij hopen dat dit brandwondencentrum een voorbeeldfunctie zal krijgen voor ziekenhuizen in de omgeving.

Wij vragen uw hulp voor brandwondenpreventie en het Poor Patient Fund. Daarmee kunnen we patiënten met brandwonden en de gevolgen van brandwonden opereren. Patiënten die dat zelf niet kunnen betalen krijgen een tegemoetkoming uit dit fonds.